Beviljat Vinnova-stöd till innovativt digitalt patientverktyg för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom

Drömfångaren är ett innovativt digitalt verktyg som ska inspirera unga reumatiker att våga fokusera på sina drömmar – och samtidigt hjälpa vården att skifta fokus. Nu har de beviljats stöd från Vinnova.

Drömfångaren ska vara en hjälp för att formulera drömmar för unga reumatiker och sätta upp mål för hur dessa drömmar ska kunna bli verklighet. Genom att formulera detta blir det tydligare för vården vilka kompetenser i teamet som behövs för att stötta patienten att nå sina mål. Drömfångaren kan på så sätt vara ett stöd för unga reumatiker att känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar – och på samma gång vara ett verktyg för en bättre dialog med vården som resulterar i effektivare och mer värdefulla vårdmöten, bättre resursplanering och insamling av data till nationella kvalitetsregister.

Unga Reumatiker har sökt – och fått – medel från innovationsmyndigheten Vinnovas utlysning för digitala hjälpmedel för att utveckla en fungerande prototyp av Drömfångaren till sommaren 2020. Projektet är ett samarbete mellan Unga Reumatiker, Barnreumatologen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska universitetssjukuset, Centrum för Reumatologi vid Akademiskt specialistcentrum, läkemedelsbolaget Pfizer och kommunikationsbyrån Gullers Grupp.

Läs mer här

HH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2023-08-30