collage bilder på människor och sammanflätade händer

Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samvård

Forskningsprogrammet "Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samvård" (PiF) baseras på fem patientdrivna innovationer inom samvård och syftar till att utifrån dessa studera hur nya samvårdsmodeller bäst kan implementeras i rutinsjukvård och i patienternas dagliga liv.

Forskningen utförs i nära samarbete med patienter, närstående och vårdgivare för att säkerställa att patienternas behov möts.

Aktuellt