Från Drömfångaren till Vårda drömmar

Drömfångarprojektet startade 2018. Under projektets gång förstod vi att inte alla inom vården delar uppfattningen om att vårdmötet ska, kan eller ens bör handla om drömmar.  Baserat på våra erfarenheter från Drömfångaren har vi nu utvecklat en hemsida med målet att underlätta ett attitydskifte; till att ”Vårda Drömmar”.

Under åren med Drömfångaren har vi samlat på oss mycket värdefull information och konkreta exempel på hur ett vårdmöte trots allt kan omvandlas till att handla om drömmar och mål. Genom att anamma nya tankesätt, enkla metoder, knep och vägval kan "huret" genomföras i praktiken. Den vårdpersonal som har gjort just detta, vittnar om hur arbetet genast blivit mycket mer positivt och inspirerande. Det handlar i grund och botten om ett attitydskifte inom vården. 

Baserat på våra erfarenheter från Drömfångaren har vi utvecklat en hemsida med målet att underlätta just till detta skifte i attityd; ”Vårda Drömmar”. Där kan man hitta dröm- och mardrömsscenarion från läkarbesök, workshops och tips på hur vårdgivare i praktiken kan jobba mer med patienters drömmar och mål. Besökaren kan även ta del av berättelser om goda exempel på hur drömmar kan involveras i behandling, förslag på frågor att ställa i vårdmötet och tips på hur patienter och patientföreningar kan involveras. Innehållet på hemsidan Vårda drömmar kan också förhoppningsvis verka som ett diskussionsunderlag för att främja och inspirera vården till att våga tänka nytt och annorlunda.  

Syftet med “Vårda Drömmar” är att genom attitydförändringar skifta fokus i vårdmötet till drömmar och mål, i stället för att se enbart begränsningar och det sjuka. Förhoppningen är att hjälpa vårdpersonal att i större utsträckning vårda drömmar.   

Drömfångaren 

Drömfångaren var ett digitalt verktyg som utvecklades för att hjälpa unga med reumatisk sjukdom att tillsammans med vårdpersonal fokusera på sina egna drömmar och mål i livet, och planera vården utefter det. 

Med hjälp av beteendedesign, nudging och sociala funktioner underlättade Drömfångaren för den enskilda patienten att sänka tröskeln till ett aktivt liv och på samma gång vara ett redskap för dialog med vården. Målet var effektivare vårdmöten, bättre resursplanering och i förlängningen insamling av värdefulla data till nationella kvalitetsregister. Drömfångaren tog sin utgångspunkt i det friska och det möjliga, istället för i sjukdom och begränsningar. 

Drömfångaren avvecklades 2020. 

Kontaktperson 

Siri Klintberg

Epost: siri.klintberg@ungareumatiker.se

Beviljat Vinnova-stöd till digitalt patientverktyg för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom

Drömfångaren är ett innovativt digitalt verktyg som ska inspirera unga reumatiker att våga fokusera på sina drömmar – och samtidigt hjälpa vården att skifta fokus. Nu har de beviljats stöd från Vinnova.

Läs mer här

 

Drömfångaren vinner Europeiskt innovationspris

”Drömfångaren har en innovativ, samverkande och framtidsinriktad approach som imponerar. Detta skulle ha stor påverkan på att göra vården mer patientcentrerad.” Så lyder motiveringen för vinnaren i kategorin "innovation" av "Connection Healthcare Award"  som årligen delas ut av EFPIA till initiativ som förbättrar vården.
 

Läs mer här

HH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-01-25