Carolina Wannheden

Carolina Wannheden

Senior Forskningsspecialist | Docent
Telefon: +46852483934
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Augustsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är medicinsk informatiker och disputerade 2014 i ämnet medicinsk vetenskap på Karolinska Institutet. Mina forskningsintressen handlar brett om tillämpningen av medicinsk- och hälsoinformatik för att uppnå "Quadruple Aim" – att förbättra individens upplevelser av vården, att förbättra hälsan för populationer, att reducera per capita kostnader av hälso- och sjukvård, och att förbättra vårdpersonalens upplevelser av att bedriva vård.

Forskningsbeskrivning

 • Mina pågående forskningsprojekt fokuserar på användningen av eHälsotjänster för att stärka partnerskap mellan personer som lever med kronisk sjukdom, närstående och deras vårdteam. Jag använder främst kvalitativa metoder och deltagande aktionsforskning för att studera hur nya eHälsotjänster samskapas (co-design), används, och upplevs i klinisk verksamhet och individers dagliga liv.

  Pågående projekt:

  - Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samvård https://ki.se/lime/patienten-i-forarsatet-implementering-av-patientdrivna-innovationer-for-samvard
  - Co-care: Hur kan eHälsa bidra till ökad effektivitet genom förändrad interaktion mellan vårdgivare och patienter? https://ki.se/en/lime/patients-in-the-centre

  Finansiering:

  - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
  - Familjen Kamprads Stiftelse
  - Region Stockholm (NSV Projektmedel)

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Senior Forskningsspecialist, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Hälsoinformatik, Karolinska Institutet, 2022
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2014
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI