PiF omnämns i Vård- och omsorgsanalys senaste rapport

Patienten i förarsätet omnämns som ett aktuellt exempel på samskapande med patienten i Vård- och omsorgsanalys senaste rapport "En lag som kräver omtag".  Vår tidigare MMC-medarbetare, Sara Korlén  är medförfattare.

HH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2023-08-30