Ulrica Von Thiele Schwarz

Ulrica Von Thiele Schwarz

Senior Forskare
E-postadress: ulrica.schwarz@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Augustsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Psykolog och professor i psykologi som brinner för att forskning ska komma
  till praktisk användning
  Jag är professor i psykologi vid Mälardalens universitet, docent i
  psykologi och legitimerad psykolog med en bakgrund i företagshälsovården.
  Mitt forskningsfokus är på intervention, implementering och
  förbättringsvetenskap, med särskilt fokus på hur detta kan förstås och
  utvecklas utifrån psykologisk kunskap. Jag startade forskningsgruppen
  Procome tillsammans med Henna Hasson 2012. Numera har jag min huvudsakliga
  verksamhet vid Mälardalens Universitet men fortsätter vara en stolt medlem
  i Procome.
  Vinnvård Fellow i improvement science 2013-2016
  2008 Filosofie Doktor i Psykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms
  universitet.
  2001 Legitimerad psykolog
  2000 Master of Science i Psykologi (300Hp), ~~Psykologiska institutionen,
  Stockholms universitet

Forskningsbeskrivning

 • Jag är involverad i flera olika forskningsprojekt med det övergripande
  syftet att öka vår förståelse för hur man kan åstadkomma
  förbättringar i serviceutfall, medarbetarhälsa och produktivitet.
  Ett av mina forskningsintressen rör hur hälso- och sjukvården kan optimera
  användandet av evidens

 • alltså, hur vi kan säkerställa att rätt person
  får rätt insats i rätt tid. Jag är särskilt intresserad av hur man kan
  balansera följsamhet till en specifik metod med anpassningar till de
  förutsättningar och möjligheter som finns i varje enskild organisation.
  En annan forskningslinje rör sambandet mellan process- och
  omgivningsförhållande och utfallet av interventioner. Vi har flera projekt
  kring det, finansierade av AFA Försäkring, Forte, KI-KID och NOS-HS. Flera
  av dem är internationella samarbeten.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI