Från Patientskolan till Värt att veta

Vad är bra och hjälpsamt att veta om psykiatrin, som patient eller närstående? Det är temat för föreläsningsserien Värt att veta om psykiatri och återhämtning. Klinikens brukarinflytandesamordnare (BISAM), har utvecklat innehåll och upplägg baserat på önskemål och utvecklingsförslag från deltagare i Patientskolan, som nu tar ny form.

Värt att veta

Värt att veta sätter fokuserar på information som är bra att ha som patient – till exempel vilken hjälp som finns, vilka förväntningar man som patient kan ha på vården, och vad forskningen säger om återhämtning. Värt att veta- föreläsningarna erbjuder den kunskap, information och vägledning som BISAM saknade när de själva var patienter inom psykiatrin.

Alla klinikens patienter är välkomna, gärna med närstående. 

Kontaktperson

Inka Helispää Rodriguez

Epost: inka.helispaa-rodriguez@regionstockholm.se

Brukarinflytandesamordnare (BISAM) är personer som är anställda med kompetenskravet att de ska ha egen erfarenhet av omfattande psykisk ohälsa och återhämtning. De arbetare med patienters inflytande och delaktighet i psykiatrisk vård.

Patientskolan

Patientskolan, som är ursprunget till Värt att veta, erbjöd stöd och gemenskap för patienter inom Norra Stockholms psykiatriska öppenvård genom informativa gruppträffar under 2018-2022.

Grupperna leddes av anställda på Norra Stockholms Psykiatri med tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa. Under gruppträffarna fick patienterna ta del av information om hälso- och socialtjänst och gemensamt resonera kring strategier att hantera stigma, sociala sammanhang, vänskapsrelationer, ensamhet och egenvård.

HH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-01-25