Antal publikationer egenvård vid diabetes och sociala online-nätverk ökar

Medlemmar i Patienten i Förarsätet (PiF) har gjort en kunskapssammanställning om publiceringar i vetenskaplig litteratur kring patient-drivna innovationer. Totalt 96 artiklar identifierades om 20 olika innovationer som utvecklas och drivs av patienter eller deras närstående.

Artiklarna handlade främst om egenvård vid diabetes och sociala online-nätverk med fokus på hälsa. Antal publikationer har de senaste åren ökat kraftigt vilket talar för ett forskningsfält under utveckling. Det behövs mer forskning kring hur patient-drivna innovationer implementeras, sprids och skalas upp samt kring forskning om patient-innovatörers roll i vetenskapliga studier. Det pågår flera studier inom PiF för att besvara dessa frågeställningar och publiceringar läggs löpande upp på den här sidan.

 

Läs artikeln här

HH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2023-08-30