Projektgrupp

ESTRID-studien har sin kärna vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet i Stockholm men vi har ett nära samarbete med Lunds universitets diabetescentrum och Uppsala universitet.

Huvudansvarig forskare

Sofia Carlsson

Sofia är docent i epidemiologi vid Karolinska Institutet. Hennes intresseområde är riskfaktorer för vuxendebuterande diabetes som typ 2-diabetes och LADA.

 

 

 

Medverkande

Leif Groop

Leif är professor i endokrinologi vid Lunds Universitet och huvudansvarig för ANDIS-registret. Leifs intresseområde är framförallt hur genetiska faktorer påverkar risken för diabetes och behandling av diabetes.

Anders Rosengren

Anders är läkare och universitetslektor. Han är projektledare och medicinskt ansvarig för ANDIS-registret.

Per-Ola Carlsson

Per-Ola är professor i endokrinologi och diabetologi vid Uppsala Universitet och huvudansvarig för ANDiU-registret. Per-Olas främsta forskningsområde är stamcellsbehandling för att bota eller bromsa utvecklandet av diabetes.

Mats Martinell

Mats är distriktsläkare och har disputerat vid Uppsala Universitet. Han är projektledare och medicinskt ansvarig för ANDiU-registret.

Therese Lundberg

Therese är forskningsassistent i ESTRID-studien och kontaktperson för deltagarna. Hon sköter datainsamlingen, ansvarar för utskick och hantering av enkäter, hantering av databasen och svarar på frågor från deltagare. Therese har en master i folkhälsovetenskap.

Bahareh Rasouli

Bahareh Rasouli

Bahareh är postdoktor och skrev sin avhandling om alkoholkonsumtion och tobaksbruk och risken att utveckla LADA. Hon är utbildad folkhälsonutritionist och har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap.

 

Josefin Edwall Löfvenborg

Josefin är utbildad nutritionist, har disputerat vid Karolinska Institutet och är nu postdoktor. Hennes avhandling bygger på material insamlat i ESTRID-studien och fokuserar på kost och risken att utveckla LADA och typ 2-diabetes.

Jessica Edstorp

Jessica är doktorand och hennes projekt fokuserar på tobaksanvändning, antibiotikaanvändning och tidigare infektioner samt hur samspelet mellan dessa faktorer och genetiska riskfaktorer påverkar risken att utveckla LADA och typ 2-diabetes. Jessica har en masterexamen i folkhälsovetenskap.

Anna-Maria Lampousi

Doktorand

Yuxia Wei

Doktorand

Therese Lundberg
2022-10-11