Skip to main content

Projektgrupp

ESTRID-studien har sin kärna vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet i Stockholm men vi har ett nära samarbete med Lunds universitets diabetescentrum och Uppsala universitet.

Huvudansvarig forskare

Missing ALT text.

Sofia Carlsson

Sofia är docent i epidemiologi vid Karolinska Institutet. Hennes intresseområde är riskfaktorer för vuxendebuterande diabetes som typ 2-diabetes och LADA.

 

 

 

Medverkande

Leif Groop

Leif är professor i endokrinologi vid Lunds Universitet och huvudansvarig för ANDIS-registret. Leifs intresseområde är framförallt hur genetiska faktorer påverkar risken för diabetes och behandling av diabetes.

Anders Rosengren

Anders är läkare och universitetslektor. Han är projektledare och medicinskt ansvarig för ANDIS-registret.

Per-Ola Carlsson

Per-Ola är professor i endokrinologi och diabetologi vid Uppsala Universitet och huvudansvarig för ANDiU-registret. Per-Olas främsta forskningsområde är stamcellsbehandling för att bota eller bromsa utvecklandet av diabetes.

Mats Martinell

Mats är distriktsläkare och har disputerat vid Uppsala Universitet. Han är projektledare och medicinskt ansvarig för ANDiU-registret.

Missing ALT text.

Bahareh Rasouli

Bahareh är postdoktor och skrev sin avhandling om alkoholkonsumtion och tobaksbruk och risken att utveckla LADA. Hon är utbildad folkhälsonutritionist och har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap. För närvarande gör hon sin postdoc vid Harvard-universitetet i Boston, USA.

 

Missing ALT text.

Josefin Edwall Löfvenborg

Josefin är utbildad nutritionist, har disputerat vid Karolinska Institutet och är nu postdoktor. Hennes avhandling bygger på material insamlat i ESTRID-studien och fokuserar på kost och risken att utveckla LADA och typ 2-diabetes.

Rebecka Hjort

Rebecka är folkhälsovetare och har disputerat vid Karolinska institutet. Hennes avhandling inkluderar material från ESTRID-studien och handlar om födelsevikt, övervikt, fysisk aktivitet och ärftlighet och hur samspelet mellan dessa faktorer påverkar risken att utveckla LADA och typ 2-diabetes. 

Katharina Herzog
-

Katharina Herzog

Katharina är Novo Nordisk-stipendiat och postdoktor i ESTRID. Hon studerar prognos för LADA-patienter utifrån miljömässiga, metabola och kliniska faktorer. Katharina har en bakgrund i nutrition och biokemi och har en doktorsexamen i biomedicin.

Jessica Edstorp

Jessica är utbildad folkhälsovetare och forskningsassistent i ESTRID. Hon sköter datainsamlingen – ansvarar för utskick av enkäter, hanterar databasen, svarar på frågor från deltagare och håller kontakt med ANDIS- och ANDiU-registren.