Konsumtion av processat rött kött ökar risken för LADA

Konsumtion av processat rött kött, såsom korv och bacon, är kopplat till en ökad risk att utveckla LADA. Risken är särskilt hög hos personer med högrisk-gener för autoimmun diabetes. Detta visas i en nyligen publicerad studie baserad på ESTRID.

Syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan konsumtion av rött kött och risken att utveckla LADA och typ 2-diabetes. Resultaten visar att personer som åt mycket processat rött kött (drygt en portion per dag) löpte ungefär 50 procent högre risk att utveckla LADA jämfört med personer som hade lägst konsumtion (upp till två portioner per vecka).

Särskilt hög risk för LADA sågs bland personer med högrisk-gener för autoimmun diabetes, s.k. HLA-gener, eller ärftlighet av typ 1-diabetes. Bland dessa personer med hög genetisk risk som även hade högt intag av processat kött var risken för LADA åtta gånger högre än bland personer med lågt intag och låg genetisk risk. Däremot verkar inte konsumtion av icke-processat rött kött, såsom stek och köttfärs, påverka risken för LADA.

Även för typ 2-diabetes sågs en ökad risk bland personer med högt intag av processat rött kött. Den förhöjda risken verkar dock förklaras av ökad kroppsvikt. Inget samband sågs nämligen i analyser där man tagit hänsyn till BMI. De riskgener som undersöktes verkar inte påverka sambandet. 

Försteförfattare till studien är post dok. Josefin Edwall Löfvenborg, läs hela artikeln här:  

Consumption of Red Meat, Genetic Susceptibility, and Risk of LADA and Type 2 Diabetes

Miranda Beck
2023-10-13