Övervikt och gener samverkar vid utvecklandet av LADA

Personer med övervikt som är bärare av högrisk-gener löper en markant högre risk att utveckla LADA jämfört med personer som inte har övervikt eller bär på högrisk-gener visar en ny studie som baseras på material från ESTRID och den norska HUNT-studien.

Studien visar att övervikt inte bara är en riskfaktor för typ 2-diabetes utan även för LADA (latent autoimmune diabetes in adults). Att endast vara bärare av en högrisk-gen för LADA ökade risken att drabbas ca tre och en halv gånger, medan att ha övervikt medförde en nästan tre gånger högre risk att insjukna. Kombinationen av att både ha övervikt och vara bärare av en högrisk-gen innebar dock en nästan åtta gånger högre risk att drabbas av LADA jämfört med personer utan övervikt eller högrisk-gen.

Studien bekräftar också att övervikt påverkar risken för typ 2-diabetes. Även när det gäller typ 2-diabetes är kombinationen av riskgener och övervikt det som är mest ofördelaktigt. Intressant nog visade sig även riskgener som vanligtvis kopplas till typ 2-diabetes och övervikt/fetma mer än fördubbla risken för LADA i kombination med övervikt.

Försteförfattare är doktoranden Rebecka Hjort och du kan läsa hela artikeln här: Interaction between overweight and genotypes of HLA, TCF7L2, and FTO in relation to the risk of Latent Autoimmune Diabetes in Adults and type 2 diabetes.
 

Miranda Beck
2023-08-15