Diabetestyper

Diabetes är en vanlig sjukdom; cirka sju procent av den vuxna svenska befolkningen är drabbad [1]. Det är också en av världens snabbast växande sjukdomar. Enligt världshälsoorganisationen WHO:s beräkningar har den globala förekomsten fördubblats sedan 80-talet och antalet drabbade personer har fyrfaldigats [2].

Fördelning av diabetestyper i ANDIS
Fördelningen av olika diabetes-typer i ANDIS-registret. Källa: ANDIS

Diabetes brukar delas in i typ 1, som framförallt drabbar barn, och typ 2, som främst drabbar vuxna. Diabetes innefattar dock flera olika sjukdomar som alla kännetecknas av förhöjda blodsockervärden på grund av nedsatt insulinproduktion, försämrad insulineffekt eller bådadera. Forskarna bakom ANDIS- och ANDiU-registren, som ESTRID hämtar sina deltagare ifrån, föreslår däremot en än mer nyanserad bild av diabetes med fem olika kategorier av diabetes som kan drabba vuxna [3].

En orsak till den globala ökningen av diabetes är att stillasittande och övervikt blivit vanligare världen över. Detta förklarar dock inte helt och hållet denna ökning så andra faktorer måste också vara av betydelse.  Diabetes är en kronisk sjukdom som på lång sikt kan leda till komplikationer som påverkar ögon, njurar, hjärta och kärl. Med en mer specifik indelning i olika typer av diabetes är förhoppningen att patienter ska kunna erbjudas en mer individanpassad vård. Läs mer om de olika diabetestyperna på ANDIS hemsida.

LADA

LADA (latent autoimmune diabetes in adults) är en diabetesform som bär drag av både typ 1- och typ 2-diabetes. Enligt uppgifter i ANDIS-registret vid Lunds universitet  utgör LADA ca 5% av all diabetessjuklighet, vilket bland vuxna gör den till en vanligare typ av diabetes än typ 1 [4]. LADA är i likhet med typ 1-diabetes en autoimmun diabetesform. Sjukdomen utvecklas dock långsammare och till skillnad från personer med typ 1-diabetes så kan LADA-patienter ofta klara sig utan insulin en tid [5]. LADA bär även drag av typ 2-diabetes eftersom sjukdomen drabbar vuxna och kännetecknas av nedsatt insulinkänslighet [6].

Typ 2

Typ 2-diabetes är en ärftlig sjukdom men risken att insjukna påverkas också av livsstilsfaktorer [7]. Denna diabetesform kännetecknas framförallt av en minskad insulinkänslighet, s.k. insulinresistens, vilken kan uppkomma till följd av t.ex. övervikt, stillasittande och rökning. Personer med ärftlighet i kombination med en eller flera andra riskfaktorer löper särskilt stor risk att insjukna. Typ 2-diabetes utgör ca 85% av all diabetessjuklighet [1].

Typ 1

Typ 1-diabetes är liksom LADA en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunsystem angriper de insulinproducerade cellerna i bukspottkörteln. Detta medför att insulinproduktionen upphör och därför behöver personer med typ 1-diabetes insulinbehandling. Sjukdomen är ärftlig men även miljön tros ha betydelse för utvecklingen. Det finns få kända riskfaktorer men virusinfektioner tidigt i livet tros öka risken.

Fakta om LADA och typ 2-diabetes

 • Typ 2-diabetes debuterar främst i vuxen ålder men kan även förekomma bland yngre.
 • LADA debuterar i vuxen ålder. Ett kriterium för både LADA- och typ 2-patienter i ESTRID-studien är att man fyllt 35 år vid insjuknandet.
 • Typ 2-diabetes kännetecknas av insulinresistens, vilket innebär att cellernas förmåga att reagera på det insulin som produceras minskar.
 • LADA bär drag av både typ 1- och typ 2-diabetes. Både LADA och typ 1-diabetes är autoimmuna sjukdomar, det vill säga att kroppens immunsystem angriper de insulinproducerande cellerna som därefter leder till insulinbrist. LADA kännetecknas även av viss insulinresistens.
 • De antikroppar som angriper de insulinproducerande cellerna kallas GADA och förekommer både hos LADA- och typ 1-patienter men inte hos typ 2-patienter. LADA-patienter kan ha en högre eller lägre nivå av dessa antikroppar. En högre nivå gör diabetesformen mer lik typ 1 medan en lägre nivå gör den mer lik typ 2.

Referenser

 1. Andersson T, Ahlbom A, Carlsson S. Diabetes prevalence in Sweden at present and projections for year 2050. PLoS One. 2015;10(11).
 2. Global Report on Diabetes. World Health Organization. 2016.
 3. Ahlqvist E, et al. Novel subgroups of adult-onset diabetes and their association with outcomes: a data-driven cluster analysis of six variables. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 2018.
 4. Lunds universitet. ANDIS- Alla Nya Diabetiker i Skåne.
 5. Björklund A, Grill V, Carlsson S, Groop L. Diabetes mitt emellan typ 1 och 2 - LADA - näst största diabetesgruppen där bästa behandling är osäker. Lakartidningen. 2008;105:1568-70.
 6. Tuomi T, Santoro N, Caprio S, Cai M, Weng J, Groop L. The many faces of diabetes: a disease with increasing heterogeneity. The Lancet. 2014;383(9922):1084-1094.
 7. Kolb H, Martin S. Environmental/lifestyle factors in the pathogenesis and prevention of type 2 diabetes. BMC Med. 2017;15(1):131.
Miranda Beck
2023-08-15