Låg födelsevikt och överviktig i vuxen ålder ökar risken för LADA och typ-2 diabetes

Låg födelsevikt och övervikt i vuxenålder ökar risken för personer att drabbas av Latent Autoimmun Diabetes hos vuxna (LADA) visar en ny studie från Karolinska Institutet som genom mendelsk randomisering har undersökt sambandet mellan födelsevikt, övervikt och risken att drabbas av LADA.

Photo of woman on a scale.
Foto: iStock

Det är sedan tidigare känt att låg födelsevikt och övervikt senare i livet ökar risken att drabbas av typ-2 diabetes. Vi har med data från ESTRID-studien kunnat visa att personer med låg födelsevikt eller övervikt även har en ökad risk att utveckla LADA. För att undersöka om det rör sig om orsakssamband har vi i en ny studie använt oss av en metod som kallas Mendelsk randomisering där man använder sig av genetisk information för att minska sannolikheten att ett samband förklaras av andra faktorer än de man vill studera. Det innebär att vi jämförde risken att utveckla diabetes bland individer som var eller inte var bärare av genetiska varianter som förknippas med låg födelsevikt respektive övervikt. Då vi föds med våra gener, påverkas de inte av yttre faktorer eller det som inom forskningen kallas för störfaktorer. Därför kan metoden användas för att studera sambandet mellan födelsevikt, övervikt och diabetesrisk utan inblandning av olika levnadsvanor som kanske också påverkar risken att utveckla diabetes. 

Resultaten visade att personer som har genetiska varianter kopplade till låg födelsevikt eller övervikt i vuxen ålder hade en ökad risk för både LADA och typ 2 diabetes. Detta stämmer väldigt väl med vad vi såg i ESTRID-studien och tyder på att det vi observerar verkligen rör sig om orsakssamband. Det i sin tur talar för att man genom att förebygga låg födelsevikt och övervikt skulle kunna minska insjuknandet i både LADA och typ 2-diabetes. 
 

Miranda Beck
2023-10-13