Måttligt intag av antioxidanter kan minska risken för typ 2-diabetes

En nyligen genomförd systematisk översikt och metaanalys av 25 prospektiva observationsstudier och 15 randomiserade kontrollerade studier visar att ett måttligt intag av C- och E-vitamin samt β-karoten kan minska risken för T2D genom att lindra insulinresistens.

Typ 2-diabetes (T2D) drabbar mer än 10% av världens befolkning och kännetecknas av insulinresistens och β-cellsdysfunktion. Livsstilsinterventioner, som kost och motion, förebygger effektivt T2D genom att leda till viktminskning. Nya studier tyder dock på att hälsosamma kostmönster, som betonar växtbaserade livsmedel rika på antioxidanter som C-vitamin, E-vitamin och β-karoten, kan ge ytterligare skydd mot T2D.

En nyligen genomförd systematisk översikt och metaanalys utförd av forskare vid Karolinska Institutet syftade till att bedöma sambandet mellan antioxidanter i kosten och T2D. Målet var att identifiera potentiella förebyggande åtgärder. 

Certainty of evidence of the associations between dietary intakes. AML 2024
Säkerheten i bevisen för sambanden mellan intag via kosten (prospektiva observationsstudier), cirkulerande nivåer (prospektiva observationsstudier) eller tillskott (randomiserade kontrollerade studier) av C-, E-vitamin eller β-karoten och incidensen av typ 2-diabetes. AML 2024

Från en sammanställning av 6190 studier identifierade forskarna 25 prospektiva observationsstudier och 15 randomiserade kontrollerade studier (RCT) som uppfyllde deras kriterier. Resultaten från observationsstudierna visade omvända samband mellan antioxidanter i kosten och cirkulerande antioxidanter och risken för T2D. Den lägsta risken observerades vid intag av 70 mg/d av C-vitamin, 12 mg/d av E-vitamin och 4 mg/d av β-karoten.

RCT-studier har dock visat att tillskott av vitamin E eller β-karoten inte ger något skydd mot T2D. Det finns begränsade uppgifter om effekterna av C-vitamin tillskott. Studien visar även att högre nivåer av C- och E-vitamin i kosten är förknippade med minskad insulinresistens.

Sammanfattningsvis föreslår författarna att ett måttligt intag av C- och E-vitamin samt β-karoten kan minska risken för T2D genom att lindra insulinresistens. Det är viktigt att notera att bristen på skydd som observerats med tillskott i RCT-studier belyser den potentiella betydelsen av adekvata, snarare än höga, intag för att förebygga T2D.

Försteförfattare på den nya artikeln är Anna-Maria Lampousi, doktorand i ESTRID-gruppen.

Publikation

Vitamins C, E, and β-Carotene and Risk of Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Lampousi AM, Lundberg T, Löfvenborg JE, Carlsson S
Adv Nutr 2024 Mar;15(5):100211

Miranda Beck
2024-04-10