E-vitamin kan ha skyddande effekt mot LADA

Ett högre intag av C- och E-vitamin är förknippat med en lägre risk för LADA visar en ny studie baserad på ESTRID. E-vitamin kan spela en skyddande roll i utvecklingen av LADA, möjligen genom att hämma utvecklingen av autoimmunitet och förebygga insulinresistens.

Lampousi et al. undersökte sambandet mellan antioxidativa näringsämnen och latent autoimmun diabetes hos vuxna (LADA) och typ 2-diabetes (T2D). Forskarna analyserade 584 fall av LADA och 1989 fall av T2D och fann att de som konsumerade de högsta mängderna av C- och E-vitamin hade 49% respektive 34% lägre sannolikhet att ha LADAhigh (höga autoantikroppsnivåer) än de som konsumerade de lägsta mängderna. Dessa vitaminer uppvisade inte något signifikant samband med LADAlow eller T2D.

Lampousi et al. visuell abstrakt
Grafiskt abstrakt (Lampousi et al.)

Ytterligare analyser tyder på att E-vitamin har en skyddande roll mot både LADA och typ 1-diabetes (T1D), vilket visar att det kan bevara betacellsfunktionen och minska insulinresistensen. Även om orsakssambandet inte var helt fastställt, understryker dessa resultat de potentiella fördelarna med en antioxidantrik kost för att minska risken för LADA.

Lampousi et al. noterade dessutom att "E-vitamin kan spela en skyddande roll i förekomsten av LADA, potentiellt genom att hämma utvecklingen av autoimmunitet och förebygga insulinresistens. En kost rik på vitamin E, inklusive växtbaserade oljor, nötter, frön och mörkgröna bladgrönsaker, anses allmänt vara en del av en hälsosam livsstil och bör uppmuntras som en folkhälsostrategi".

Även om det behövs mer forskning ger denna studie insikt i hur en antioxidantrik kost kan påverka risken för autoimmun diabetes och erbjuder potentiella vägar för riktade insatser för att hantera och förebygga diabetes hos vuxna.

Publikation

Antioxidant Nutrients and Risk of Latent Autoimmune Diabetes in Adults and Type 2 Diabetes: A Swedish Case-Control Study and Mendelian Randomization Analysis.
Lampousi AM, Löfvenborg JE, Ahlqvist E, Tuomi T, Wolk A, Carlsson S
Nutrients 2023 May;15(11):

Miranda Beck
2023-08-15