Välkommen till ESTRID-studiens frågeformulär!

Här hittar du information om hur du kan svara på frågeformuläret om du blivit inbjuden samt hur du hittar studiens resultat. Tack för att du medverkar!

Om du blivit inbjuden till ESTRID-studien har vi postat ett frågeformulär i pappersformat samt inloggningsuppgifter till det webbaserade frågeformuläret.

För att logga in och besvara frågeformuläret digitalt, klicka här. Du behöver ditt användarnamn och lösenord som vi postat till dig tidigare. Om du inte har kvar dem, kontakta gärna oss så får kan vi hjälpa dig. Dina svar sparas automatiskt och du kan när som helst logga ut och fortsätta besvara frågeformuläret vid ett senare tillfälle.

Om du inte vill svara digitalt, fyll i frågeformuläret vi skickat i pappersformat till alla deltagare. Fyll sedan i samtyckesformuläret (som också medföljer) och posta sedan dessa två tillbaka till oss med hjälp av svarskuvertet. Portot är redan betalt, inget frimärke behövs.

Det är samma frågeformulär som kan besvaras på två olika sätt för att det ska vara så enkelt som möjligt för alla inbjudna att delta på det vis som passar dem bäst. Om du hellre besvarar frågeformuläret på arabiska eller serbo-kroatiska, vänligen kontakta oss.

Ju fler som deltar i undersökningen desto säkrare blir forskningsresultaten. Vi är därför väldigt tacksamma för att Du vill medverka!

Vill du veta mer om studien och resultaten? Läs mer om studieupplägget här. Alla vetenskapliga artiklar som ESTRID-studien resulterat i hittar du här på vår hemsida. Du kan även följa oss på Twitter.

Om du har några ytterligare frågor, tveka inte att ta kontakt med oss!

Telefon: 0852487501

E-post: estrid@ki.se

 

Miranda Beck
2023-08-15