Finansiering och samarbeten

Här hittar du länkar till våra nuvarande finansiärer och samarbetspartners.

Finansiärer

Vetenskapsrådet (VR): https://vr.se/

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE): https://forte.se/

Novo Nordisk: https://www.novonordisk.com/

KID-fakultetsmedel för doktorander

Diabetesfonden: https://www.diabetes.se/diabetesfonden/

Samarbetspartners

Alla Nya Diabetiker i Skåne (ANDIS): http://andis.ludc.med.lu.se/

Alla Nya Diabetiker i Uppsala (ANDiU): http://www.andiu.se/

Miranda Beck
2023-08-15