ESTRID har beviljats anslag från VR och FORTE

ESTRID-studien har blivit beviljad ett anslag på 4 800 000 kronor från Vetenskapsrådet (VR). Studien har också blivit beviljad 5 230 000 kr från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för projektet "Riskfaktorer för LADA och typ 2 diabetes, steg på vägen mot riktad livsstilsintervention".

Anslaget från VR ska finansiera studier av riskfaktorer och prognos för LADA (latent autoimmune diabetes in adults).

Syftet med forskningsprojektet som finansieras av FORTE är att öka kunskapen om riskfaktorer för LADA samt hur gener och miljö samverkar vid utvecklingen av LADA och typ 2-diabetes. Inom ramarna för projektet vill man undersöka följande:

a) risken för LADA i relation till livsstils- och miljöfaktorer och hur dessa samverkar med genetiska faktorer kopplade till typ 1 och typ 2-diabetes.

b) risken för typ 2-diabetes i relation till samverkan mellan livsstilsfaktorer och genetiska varianter kopplade till typ 2-diabetes.

c) betydelsen av kön, socioekonomisk status och etnicitet i förhållande till dessa samband.

Miranda Beck
2023-10-13