Projektgrupp

ESTRID-studien har sin kärna vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet i Stockholm men vi har ett nära samarbete med Lunds universitets diabetescentrum.

forskningsgruppen ESTRID

Huvudansvarig forskare

Sofia Carlsson

Sofia är docent i epidemiologi vid Karolinska Institutet. Hennes intresseområde är riskfaktorer för vuxendebuterande diabetes som typ 2-diabetes och LADA.

 

 

 

Medverkande

Anders Rosengren

Anders är läkare och universitetslektor. Han är projektledare och medicinskt ansvarig för ANDIS-registret.

Miranda Beck

Miranda är forskningsassistent i ESTRID-studien och kontaktperson för deltagarna. Hon sköter datainsamlingen, ansvarar för utskick och hantering av enkäter, hantering av databasen och svarar på frågor från deltagare. Miranda har en master i global folkhälsovetenskap.

Bahareh Rasouli

Bahareh är postdoktor och skrev sin avhandling om alkoholkonsumtion och tobaksbruk och risken att utveckla LADA. Hon är utbildad folkhälsonutritionist och har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap.

Josefin Edwall Löfvenborg

Josefin är utbildad nutritionist, har disputerat vid Karolinska Institutet och är nu postdoktor. Hennes avhandling bygger på material insamlat i ESTRID-studien och fokuserar på kost och risken att utveckla LADA och typ 2-diabetes.

Anna-Maria Lampousi

Anna-Maria Lampousi är doktorand i ESTRID-gruppen. Hennes projekt syftar till att klargöra kostens inverkan, inklusive dess interaktion med genetiska faktorer, på risken för LADA, typ 1- och typ 2-diabetes. Anna-Maria har en magisterexamen i epidemiologi och en kandidatexamen i nutrition och dietetik.

Yuxia Wei

Yuxia Wei är doktorand i ESTRID-studien. En viktig del av hennes doktorandprojekt är att undersöka riskfaktorer under livsförloppet för diabetes med och utan en autoimmun komponent, genom att utnyttja olika typer av data (frågeformulär, register, genomiska och metabolomiska data) samt olika metoder för kausal inferens inklusive Mendeliansk randomisering och familjebaserade studiedesigner. I sitt projekt fokuserar hon också på prognosen för olika typer av diabetes hos vuxna, särskilt autoimmun diabetes. Hon har en magisterexamen i epidemiologi och hälsostatistik.

Emmy Keysendal

Emmy är doktorand i ESTRID-gruppen. I sina projekt undersöker hon hur tobaksanvändning och tidiga livsfaktorer påverkar risken för att utveckla LADA, typ 1-diabetes och olika undergrupper av typ 2-diabetes, samt deras samverkan med genetiska faktorer. Emmy har en masterexamen i biomedicin.

Coralie Amadou-Kerangoarec

Coralie är postdoktor i ESTRID-gruppen. Hennes projekt inriktar sig på diabetesepidemiologi med fokus på tidiga bestämningsfaktorer för metabol hälsa. Coralie har också en klinisk bakgrund som endokrinolog och ett intresse för klinisk forskning om terapeutisk utbildning och praktisk användning av behandlingar och ny teknik inom diabetes.

Miranda Beck
2024-06-12