ESTRID

Välkommen till ESTRID-studien!

Vi är en forskargrupp på Karolinska Institutet med målsättningen att ta reda på vilka faktorer som påverkar risken att utveckla LADA (latent autoimmune diabetes in adults) och typ 2-diabetes. Vi studerar både genetiska faktorer och levnadsvanor samt hur dessa samverkar. Det övergripande målet med forskningen är att öka möjligheterna att förebygga diabetes. ESTRID är en förkortning för Epidemiologisk studie av riskfaktorer för LADA och typ 2-diabetes.

Foto: Heidelbergerin,pixabay

Om ESTRID