Vetenskapliga artiklar

Resultaten från ESTRID-studien publiceras i vetenskapliga tidskrifter. För att läsa artiklarna i sin helhet behöver du oftast en tidskriftsprenumeration men sammanfattningarna är däremot alltid gratis. Här har vi listat de artiklar som ESTRID-studien hittills har genererat och delat upp dem utifrån studerad riskfaktor.

Ärftlighet

Family history of type 1 and type 2 diabetes and risk of latent autoimmune diabetes in adults (LADA).
Hjort R, Alfredsson L, Andersson T, Carlsson PO, Grill V, Groop L, et al.
Diabetes Metab. 2017 Dec;43(6):536-542.

Övervikt

Childhood adiposity and novel subtypes of adult-onset diabetes: a Mendelian randomisation and genome-wide genetic correlation study
Wei Y, Richardson T G, Zhan Y & Carlsson, S. Diabetologia. 2023 feb; 1-5.

Interaction between overweight and genotypes of HLA, TCF7L2, and FTO in relation to the risk of Latent Autoimmune Diabetes in Adults and type 2 diabetes.
Hjort R, Löfvenborg JE, Ahlqvist E, Alfredsson L, Andersson T, Grill V, et al.
J. Clin. Endocrinol. Metab. 2019 Oct;104(10):4815-4826.

Overweight, obesity and the risk of LADA: results from a Swedish case-control study and the Norwegian HUNT Study.
Hjort R, Ahlqvist E, Carlsson PO, Grill V, Groop L, Martinell M, et al.
Diabetologia. 2018 Jun; 61(6):1333-1343.

Födelsevikt

Birthweight, BMI in adulthood and latent autoimmune diabetes in adults: a Mendelian randomisation study
Wei Y, Zhan Y, Löfvenborg J.E. et al.
Diabetologia 2022 65, 1510–1518.

Low birthweight is associated with an increased risk of LADA and type 2 diabetes: results from a Swedish case-control study.
Hjort R, Alfredsson L, Carlsson PO, Groop L, Martinell M, Storm P, et al.
Diabetologia. 2015 Nov;58(11):2525-32.

Alkohol och tobak

Incidence of LADA and Type 2 Diabetes in Relation to Tobacco Use and Genetic Susceptibility to Type 2 Diabetes and Related Traits: Findings From a Swedish Case-Control Study and the Norwegian HUNT Study.
Edstorp J, Ahlqvist E, Alfredsson L, Mansour Aly D, Grill V, Rasouli B, Sørgjerd EP, Tuomi T, Åsvold BO, Carlsson S
Diabetes Care 2023 May;46(5):1028-1036

Smoking, use of smokeless tobacco, HLA genotypes and incidence of latent autoimmune diabetes in adults
Edstorp J, Wei Y, Ahlqvist E, Alfredsson L, Grill V, Groop L, Rasouli B, Sørgjerd EP, Thorsby PM, Tuomi T, Åsvold BO & Carlsson S.
Diabetologia. 2022 Jul;1-12 

Parental smoking, type 1 diabetes, and islet autoantibody positivity in the offspring: A systematic review and meta-analysis.
Edstorp J, Lampousi AM, Carlsson S
Diabet Med 2022 Jun;39(6):e14830

Use of Swedish smokeless tobacco (snus) and the risk of Type 2 diabetes and latent autoimmune diabetes of adulthood (LADA).
Rasouli B, Andersson T, Carlsson PO, Grill V, Groop L, Martinell M, et al.
Diabet. Med. 2017 Apr;34(4):514-521.

Smoking and the Risk of LADA: Results From a Swedish Population-Based Case-Control Study.
Rasouli B, Andersson T, Carlsson PO, Grill V, Groop L, Martinell M, et al.
Diabetes Care. 2016 May;39(5):794-800.

Alcohol and the risk for latent autoimmune diabetes in adults: results based on Swedish ESTRID study.
Rasouli B, Andersson T, Carlsson PO, Dorkhan M, Grill V, Groop L, et al.
Eur. J. Endocrinol. 2014 Nov;171(5):535-43.

Matvanor

Antioxidant Nutrients and Risk of Latent Autoimmune Diabetes in Adults and Type 2 Diabetes: A Swedish Case-Control Study and Mendelian Randomization Analysis
Lampousi A-M, Löfvenborg JE, Ahlqvist E, Tuomi T, Wolk A, Carlsson S. (2023). Nutrients. 2023; 15(11):2546

Dietary factors and risk of islet autoimmunity and type 1 diabetes: a systematic review and meta-analysis 
Lampousi A-M, Carlsson S, Löfvenborg JE. (2021). EBioMedicine. 2021 Oct;72:103633

Interaction Between GAD65 Antibodies and Dietary Fish Intake or Plasma Phospholipid n-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Incident Adult-Onset Diabetes: The EPIC-InterAct Study.
Löfvenborg JE, Carlsson S, Andersson T, Hampe CS, Koulman A, Chirlaque Lopez MD, et al
Diabetes Care 2020 Dec;():

Consumption of Red Meat, Genetic Susceptibility, and Risk of LADA and Type 2 Diabetes
Löfvenborg, J. E., Ahlqvist, E., Alfredsson, L., Andersson, T., Groop, L., Tuomi, T., Wolk, A., & Carlsson, S. (2020). European journal of nutrition, 10.1007/s00394-020-02285-2. Advance online publication.

Genotypes of HLA, TCF7L2, and FTO as potential modifiers of the association between sweetened beverage consumption and risk of LADA and type 2 diabetes.
Löfvenborg JE, Ahlqvist E, Alfredsson L, Andersson T, Dorkhan M, Groop L, et al.
Eur J Nutr. 2020 Feb;59(1):127-135.

Coffee Consumption, Genetic Susceptibility and Risk of Latent Autoimmune Diabetes in Adults: A Population-Based Case-Control Study.
Rasouli, B., Ahlqvist, E., Alfredsson, L., Andersson, T., Carlsson, P. O., Groop, L., Löfvenborg, J. E., Martinell, M., Rosengren, A., Tuomi, T., Wolk, A., & Carlsson, S. (2018). Diabetes & metabolism, 44(4), 354–360. https://doi.org/10.1016/j.diabet.2018.05.002

Sweetened beverage intake and risk of latent autoimmune diabetes in adults (LADA) and type 2 diabetes.
Löfvenborg JE, Andersson T, Carlsson PO, Dorkhan M, Groop L, Martinell M, et al.
Eur. J. Endocrinol. 2016 Dec;175(6):605-614.

Fatty fish consumption and risk of latent autoimmune diabetes in adults.
Löfvenborg JE, Andersson T, PO Carlsson, Dorkhan M, Groop L, Martinell M, et al.
Nutr Diabetes 2014 Oct;4:e139.

Coffee consumption and the risk of latent autoimmune diabetes in adults-results from a Swedish case-control study.
Löfvenborg JE, Andersson T, Carlsson PO, Dorkhan M, Groop L, Martinell M, et al.
Diabet. Med. 2014 Jul;31(7):799-805.

Fysisk aktivitet

Combined lifestyle factors and the risk of LADA and type 2 diabetes - Results from a Swedish population-based case-control study.
Herzog K, Ahlqvist E, Alfredsson L, Groop L, Hjort R, Löfvenborg JE, Tuomi T, Carlsson S
Diabetes Res Clin Pract 2021 Apr;174():108760

Physical activity, genetic susceptibility and the risk of latent autoimmune diabetes in adults and type 2 diabetes.
Hjort, R., Ahlqvist, E., Andersson, T., Alfredsson, L., Carlsson, PO., Grill, V. et al.
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2020 Aug.

Psykisk hälsa

Serious life events and the risk of latent autoimmune diabetes in adults (LADA) and Type 2 diabetes.
Rasouli B, Andersson T, Carlsson PO, Hjort R, Löfvenborg JE, Martinell M, et al.
Diabet. Med. 2017 09;34(9):1259-1263.

Miranda Beck
2023-11-17