PROCOME – Hanna Augustssons och Marta Roczniewskas grupp

PROCOME fokuserar på forskning om effekter och implementering av innovativa förbättringsprogram i olika typer av organisationer, med särskilt fokus på vård och omsorg. Forskningen syftar till att öka kunskapen om effekter och implementering av olika typer av förbättringsprogram.

Gula glödlampor på rad med en turkos i mitten.

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Arbetshälsa Arbetsmedicin och miljömedicin Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi Implementeringsvetenskap Low-Value Care Patientcentrerad vård Programevaluering Visa alla
HA
Innehållsgranskare:
2024-03-25