Karin Villaume

Karin Villaume

Anknuten till Forskning
E-postadress: karin.villaume@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Augustsson, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag disputerade på Karolinska Institutet 2017 med avhandlingen “Personality in relation to health, psychosocial work environment and occupational health intervention adherence”. I avhandlingen fann jag att hälsorelevanta personlighetsegenskaper samvarierar med hälso- och arbetsmiljöindikatorer, både i tvärsnitt och över tid.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2018
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI