Karin Villaume

Karin Villaume

Anknuten till Forskning
E-postadress: karin.villaume@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Augustsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag disputerade på Karolinska Institutet 2017 med avhandlingen
  “Personality in relation to health, psychosocial work environment and
  occupational health intervention adherence [1]”. I avhandlingen fann jag
  att hälsorelevanta personlighetsegenskaper samvarierar med hälso- och
  arbetsmiljöindikatorer, både i tvärsnitt och över tid.
  För närvarande driver jag ett storskaligt projekt för att undersöka
  eventuell förekomst av hövlighet/ohövlighet och respektlöst beteende inom
  detaljhandeln. Projektet finansieras av Handelsrådet och genomförs i
  samverkan med Svensk Handel och Handelsanställdas förbund.
  [1] https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46108/Thesis_Karin_Villaume.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Artiklar

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2018
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI