Annika Bäck

Annika Bäck

Anknuten till Forskning
E-postadress: annika.back@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Augustsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är affilierad till forskargruppen PROCOME vid MMC, LIME. Jag jobbar
  också med implementeringsmetodik på Centrum för epidemiologi och
  samhällsmedicin.
  PhD
  Magister i Folkhälsovetenskap med Hälsoekonomi

Forskningsbeskrivning

 • Min avhandling undersökte lokalpolitikers och socialtjänstlednings
  perspektiv på implementeringen av evidensbaserad praktik i
  socialtjänsten.
  Jag är också delaktig i forskning kring att bygga implementeringskapacitet
  i organisationer inom hälso-och sjukvård samt socialtjänst och annan
  kommunal verksamhet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI