Charlotte Klinga

Charlotte Klinga

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Augustsson, 171 77 Stockholm

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2018
  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2012
  • Medicine Magisterexamen Med Huvudområdet, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI