Håkan Uvhagen

Håkan Uvhagen

Anknuten till Forskning
E-postadress: hakan.uvhagen@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Augustsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Doktorand på KI/LIME sedan november 2013. Har en anställning inom sveriges
  tredje största vårdgivare Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, SLL.
  Biträdande verksamhetschef för en FoU-verksamhet som samfinansieras av SLL
  och sju kommuner.
  Lärare idrott och matematik, Gymnastik- och idrottshögskolan,
  Lärarhögskolan
  Magister i Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

 • Ett sätt att förbättra och utveckla hälso- och sjukvård är att föra
  praktik och akademi närmare varandra, genom att kombinera uppdragen hälso-
  och sjukvård, forskning och utbildning. Då allt mer vård förflyttas
  närmare patienten och betydelsen av väl fungerande primärvård ökar är
  det av vikt att bättre förstå mötet som sker mellan praktik och akademi i
  en primärvårdskontext. Detta för att i förlängningen stärka
  förutsättningarna för utveckling av hälso- och sjukvård samtidigt som ny
  kunskap inom området görs tillgänglig.
  Det övergripande syftet med mitt forskningsarbete är att öka förståelsen
  för partnerskapet, mötet, mellan hälso- och sjukvården och akademin.
  Detta vill jag uppnå genom att studera införandet av Akademiska
  vårdcentraler (AVC) inom SLL.
  * Första studien utforskar vilka faktorer som påverkar införandet av AVC
  i ett tidigt skede i en kontext där konceptet är rimligt oprövat
  * Andra studien är en case studie som beskriver och förklarar processen,
  resan, från initiering till utveckling och tidiga framsteg av AVC, där
  fokus primärt är på Utbildning framför Forskning.
  * Tredje studien utforskar hur första linjens chefer hanterar mötet mellan
  praktik och akademi vid införandet av AVC.
  * I fjärde studien ställs frågan, vad blir det av detta, hur följer vi
  upp en komplex intervention i en komplex hälso- och sjukvård?
  Läs mer om LEAD här [1].
  [1] http://ki.se/lime/ledarskap-utvardering-och-organisationsutveckling-lead

Artiklar

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2019
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI