Dan Hasson

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: dan.hasson@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Augustsson, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

  • Docent, folkhälsovetenskap, Karolinska institutet, 2011
  • Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 1999

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI