Medlemmar i STAR

Gruppledare/seniora forskare/handledare

Christian Gasser, Professor, KTH

E-post: gasser@kth.se

Per Eriksson

Professor
Björck H
K2 Medicin, Solna

Rebecka Hultgren

Adjungerad professor
Kärlkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Lars Maegdefessel

Senior forskare
Maegdefessel L
K2 Medicin, Solna

Karin Leander

Lektor
Leander
C6 Institutet för miljömedicin

Joy Roy

Anknuten till Forskning
08-123 79355
Kärlkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Docenter, Postdocs

Alireza Daryapeyma

Anknuten till Forskning
Kärlkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Moritz Lindquist Liljeqvist

Anknuten till Forskning
Kärlkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anneli Linné

Anknuten till Forskning
Kirurgi,Gillgren
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Olga Nilsson

Anknuten till Forskning
Kärlkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Johnny Steuer

Anknuten till Forskning
Kirurgi,Gillgren
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Christina Villard

Anknuten till Forskning
Bergquist
H7 Medicin, Huddinge

Doktorander

Marko Bogdanovic

Doktorand
Kärlkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Antti Siika

Doktorand
Kärlkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Christian Smedberg

Anknuten till Forskning
Kirurgi,Gillgren
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Mareia Talvitie

Anknuten till Forskning
Kärlkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Katarina Wadén

Doktorand
Kärlkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi
Chatrin Lindahl
2022-11-07