Medlemmar i STAR

This page in English

Gruppledare/seniora forskare/handledare

Docent

Joy Roy

Telefon: 851779355
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Joy.Roy@ki.se

Docent

Rebecka Hultgren

Telefon: 08-517 765 96
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Rebecka.Hultgren@ki.se

Professor

Per Eriksson

Telefon: 08-517 732 02
Enhet: Forskargrupp P Eriksson
E-post: Per.Eriksson@ki.se

Docent KTH

Christian Gasser

E-post: gasser@kth.se

Forskare

Lars Maegdefessel

Enhet: Forskargrupp L Maegdefessel
E-post: lars.maegdefessel@ki.se

Forskare/handledare

Forskare

Karin Leander

Telefon: 08-524 874 98
Enhet: Kardiovaskulär epidemiologi
E-post: Karin.Leander@ki.se

MD, PhD

Johnny Steuer

E-post: johnny.steuer@sodersjukhuset.se

Enhet: Kirurgi SÖS

Anknuten

Anna Letterstål

Enhet: Forskargrupp T Djärv
E-post: Anna.Letterstal@ki.se

Docent

David Lindström

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: David.Lindstrom@ki.se

Forskare

Anton Razuvaev

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Anton.Razuvaev@ki.se

Laboratorieingenjör

Ekaterina Chernogubova

Telefon: 08-517 732 21
Enhet: Forskargrupp L Maegdefessel
E-post: Ekaterina.Chernogubova@ki.se

Forskare

Hong Jin

Enhet: Forskargrupp L Maegdefessel
E-post: hong.jin@ki.se

Forskare

Dick Wågsäter

E-post: dick.wagsater@liu.se

Postdoc

Malin Stenman

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: malin.stenman@ki.se

PhD students/Junior researchers

Student

Marko Bogdanovic

E-post:     marko.bogdanovic@stud.ki.se

Student

Joya Ruzic 

E-post:      joya.khan@stud.ki.se

Doktorand

Olga Nilsson

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: olga.nilsson@ki.se

Forskarstuderande

Johan Forsberg

E-post: johan.forsberg@nll.se

Forskare

Christina Villard

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Christina.Villard@ki.se

Anknuten

Suzanne Eken

Enhet: Forskargrupp L Maegdefessel
E-post: suzanne.eken@ki.se

Doktorand

Moritz Lindquist Liljeqvist

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: moritz.lindquist.liljeqvist@ki.se

Forskarstuderande

Christian Smedberg

Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: christian.smedberg@ki.se

Student

Mareia Talvitie

E-post: mareia.talvitie@stud.ki.se

Enhet: Kärlkirurgi

Forskarstuderande

Andrii Grytsan

E-post: grytsan@kth.se

Doktorand

Sayid Zommorodi

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: sayid.zommorodi@ki.se

Personal kärlkirurgi

Forskningssamordnare

Siw Frebelius

Telefon: 08-524 821 89
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Siw.Frebelius@ki.se

Laboratorieansvarig

Mariette Lengquist

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Mariette.Lengquist@ki.se

Biomedicinsk analytiker

Malin Kronqvist

Telefon: 08-517 794 28
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Malin.Kronqvist@ki.se

Hjärt-kärlsjukdomar