Forskargrupper vid MMK

This page in English
Forskargrupper A-Ö Forskargruppsledare

Bröstkirurgi

Professor/överläkare

Jan Frisell

Telefon: 08-517 709 15
Enhet: Bröstkirurgi
E-post: Jan.Frisell@ki.se
Diagnostisk radiologi
Professor/överläkare

Lennart Blomqvist

Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: Lennart.K.Blomqvist@ki.se
 
Endokrin kirurgi
Professor/överläkare

Jan Zedenius

Enhet: Endokrin kirurgi
E-post: Jan.Zedenius@ki.se
Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
Universitetslektor/klinisk anställning

Sophie Bensing

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Sophie.Bensing@ki.se
Idrottsmedicin
Forskargruppsledare

Per-Mats Janarv

Enhet: Idrottsmedicin
E-post: Per-Mats.Janarv@ki.se
Integrativ fysiologi
Professor

Juleen Zierath

Telefon: 08-524 875 80
Enhet: Integrativ fysiologi
E-post: Juleen.Zierath@ki.se
Kirurgisk vårdvetenskap
Professor

Pernilla Lagergren

Telefon: 08-517 759 84
Enhet: Kirurgisk vårdvetenskap
E-post: Pernilla.Lagergren@ki.se
Klinisk fysiologi
Forskare

Martin Ugander

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: martin.ugander@ki.se
Klinisk genetik
Professor/överläkare

Richard Rosenquist Brandell

Enhet: Klinisk genetik
E-post: richard.rosenquist@ki.se
Klinisk kemi och koagulation
Universitetslektor, adj

Jovan Antovic

Enhet: Klinisk kemi och koagulation
E-post: jovan.antovic@ki.se
Kolorektal kirurgi
Professor/överläkare

Anna Martling

Telefon: 08-517 728 02
Enhet: Kolorektal kirurgi
E-post: Anna.Martling@ki.se
Kärlkirurgi
Professor/överläkare

Ulf Hedin

Telefon: 08-517 721 75
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Ulf.Hedin@ki.se
Medfödda endokrina och metabola sjukdomar
Professor/överläkare

Anna Wedell

Telefon: 08-517 765 35
Enhet: Medfödda endokrina och metabola sjukdomar
E-post: Anna.Wedell@ki.se
Neurogenetik

Professor

Martin Schalling

Telefon: 08-517 744 81
Enhet: Neurogenetik
E-post: Martin.Schalling@ki.se

Forskare

Catharina Lavebratt

Telefon: 08-517 765 24
Enhet: Neurogenetik
E-post: Catharina.Lavebratt@ki.se

Ortopedi
Professor/överläkare

Lars Weidenhielm

Enhet: Ortopedi
E-post: Lars.Weidenhielm@ki.se
Rekonstruktiv plastikkirurgi
Docent

Filip Farnebo

Telefon: 08-517 708 47
Enhet: Rekonstruktiv plastikkirurgi
E-post: Filip.Farnebo@ki.se
Signaltransduktion
Professor

Per-Olof Berggren

Telefon: 08-517 757 31
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Per-Olof.Berggren@ki.se
Sällsynta diagnoser

Professor, adjungerad

Ann Nordgren

Enhet: Sällsynta diagnoser
E-post: Ann.Nordgren@ki.se

Docent

Anna Lindstrand

Enhet: Sällsynta diagnoser
E-post: Anna.Lindstrand@ki.se

Thoraxanestesiologi och intensivvård
Professor/överläkare

Jan Van Der Linden

Telefon: 08-517 708 33
Enhet: Thoraxanestesi & intensivvård
E-post: Jan.vanderLinden@ki.se
Thoraxkirurgi
Prefekt

Anders Franco-Cereceda

Telefon: 08-517 708 26
Enhet: Administration
E-post: Anders.Franco-Cereceda@ki.se
Tillväxt och metabolism
Universitetslektor, Överläkare

Sergiu-Bogdan Catrina

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Sergiu-Bogdan.Catrina@ki.se
Urologi
Professor/överläkare

N Peter Wiklund

Enhet: Urologi
E-post: Peter.Wiklund@ki.se
Övre GI kirurgi
Professor/överläkare

Jesper Lagergren

Telefon: 08-517 760 12
Enhet: Övre GI-kirurgi
E-post: Jesper.Lagergren@ki.se