Catharina Lavebratt

Catharina Lavebratt

Senior Forskare | Docent
Telefon: +46852482760
Besöksadress: CMM, Karolinska universitetssjukhuset L8:00, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Translationell psykiatri, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Jag föddes 1967, växte upp i Värmland, började studera i Stockholm
  1986, är sedan 2003 docent i medicinsk genetik vid institutionen för
  molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet och leder
  forskargruppen Translationell psykiatri med verksamhet i centrum för
  molekylär medicin (CMM) vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Mitt
  forskningsfokus är tidiga riskfaktorer och behandlingseffekter vad gäller
  psykiatriska tillstånd. Bl a studerar vi kopplingen mellan psykisk sjukdom
  och metabola faktorer. Både epidemiologiska, kliniska och experimentella
  studier används. Jag har varit huvudhandledare för 11 doktorander
  med examen, varav de flesta har inlett en forskarkarriär, och jag är
  medförfattare till ca 180 internationella vetenskapliga orginal-artiklar,
  första eller sista författare på drygt hälften (h-index 40 [web of
  science]). Forskargruppen Translationell psykiatri har 22 medlemmar,
  inklusive anknutna kliniska forskare. Jag handleder för närvarande
  8 doktorander och 2 postdoktorala forskare.
  Jag är ledamot i ledningsgrupperna för centrum för molekylär medicin
  (CMM) och för Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, samt
  är Studierektor för forskarutbildningen [1] vid Institutionen för
  molekylär medicin och kirurgi.

  Catharina, med mastersexamen i biokemi och bioteknik från KTH, Stockholm,
  tog sin doktorsexamen i biokemi och bioteknik vid KTH 1996 efter
  medicin-biokemiskt doktorandprojekt i Ghana. Hon hade därefter en VR-postdoc
  tjänst vid McGill University, Kanada, och sedan en
  VR-forskarassistenttjänst vid Karolinska Institutet fram till 2006 och har
  sedan dess en senior forskartjänst vid Institutionen för
  molekylärmedicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Hon blev docent vid
  Karolinska Institutet 2003.
  [1] http://ki.se/mmk/forskarutbildning-vid-mmk

Forskningsbeskrivning

 • Forskargruppsledare för gruppen Translationell psykiatri
  Vår forskning är fokuserad på tidiga riskfaktorer och behandlingssvar vid psykiatrisk sjukdom och 


 • studerar särskilt sambandet mellan psykiatriska störningar och metabol
  risk. Detta med hjälp av kliniska och befolkningsbaserade naturalistiska
  kohorter och experimentella modeller. I riks-täckande register studerar vi
  pre- och perinatala metabola riskfaktorer, och möjliga skyddsfaktorer, för
  psykiatrisk sjukdom. I kliniska studier testar vi tilläggs- behandlingar,  

 • specifikt probiotika och fysisk träning, för att förbättra symtom och
  minska komorbiditet vid ADHD och psykos. Vi letar också efter tidiga
  biomarkörer för litiumsvar, studerar litiums långsiktiga effekter på
  metabol komorbiditet, och plasmamarkörer för metabol risk vid psykos. Vi
  samarbetar också inom stora internationella konsortier för psykiatrisk
  genetik.
  Jag ansvarar även för molekylära studier i kliniska eller naturalistiska
  populationsbaserade studier av framför allt humör och ångest
  (www.REGASSA.se, www.kupolstudien.se, PART).

Undervisning

 • Ansvarig för KI-kurser på avancerad nivå och forskarnivå: Flera
  veckolånga kurser inom prykiatrisk genetik på magister- och doktorandnivå som löper 


 • årligen.
  Handledare för doktorander: Huvudhandledare för 11 disputerade och
  3 nuvarande. Bi-handledare för 7 disputerade och 5 nuvarande
  doktorander.
  Handledare för 25 masterstudent-uppsatser. Har genomgått högskolepedagogisk 

 • utbildning motsvarande 10 veckor.
  Catharina Lavebratt är studierektor för forskarutbildning vid
  institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Artiklar

Alla övriga publikationer

 • Preprint: RES SQ. 2023;RES SQ
  Herrera-Rivero M; Adli M; Akiyama K; Akula N; Amare AT; Ardau R; Arias B; Aubry J-M; Backlund L; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Bhattacharjee AK; Biernacka JM; Birner A; Cearns M; Cervantes P; Chen H-C; Chillotti C; Cichon S; Clark SR; Colom F; Cruceanu C; Czerski PM; Dalkner N; Degenhardt F; Del Zompo M; DePaulo JR; Etain B; Falkai P; Ferensztajn-Rochowiak E; Forstner AJ; Frank J; Frisén L; Frye MA; Fullerton JM; Gallo C; Gard S; Garnham JS; Goes FS; Grigoroiu-Serbanescu M; Grof P; Hashimoto R; Hasler R; Hauser J; Heilbronner U; Herms S; Hoffmann P; Hou L; Hsu Y-H; Jamain S; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kato T; Kelsoe J; Kittel-Schneider S; Kuo P-H; Kusumi I; König B; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband SG; Maj M; Manchia M; Marie-Claire C; Martinsson L; McCarthy MJ; McElroy SL; Millischer V; Mitjans M; Mondimore FM; Monteleone P; Nievergelt CM; Novák T; Nöthen MM; O'Donovan C; Ozaki N; Papiol S; Pfennig A; Pisanu C; Potash JB; Reif A; Reininghaus E; Richard-Lepouriel H; Roberts G; Rouleau GA; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield PR; Schubert KO; Schulte EC; Schweizer BW; Severino G; Shekhtman T; Shilling PD; Shimoda K; Simhandl C; Slaney CM; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Streit F; Tekola-Ayele F; Thalamuthu A; Tortorella A; Turecki G; Veeh J; Vieta E; Viswanath B; Witt SH; Zandi PP; Alda M; Bauer M; McMahon FJ; Mitchell PB; Rietschel M; Schulze TG; Baune BT
 • Preprint: RES SQ. 2023;RES SQ
  Kelsoe J; Ou A; Rosenthal S; Adli M; Akiyama K; Akula N; Alda M; Amare AT; Ardau R; Arias B; Aubry J-M; Backlund L; Banzato C; Bauer M; Baune B; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Abesh B; Biernacka J; Bui E; Cervantes P; Chen G-B; Chen H-C; Chillotti C; Cichon S; Clark S; Colom F; Cousins D; Cruceanu C; Czerski P; Dantas C; Dayer A; Degenhardt F; DePaulo JR; Etain B; Falkai P; Fellendorf F; Ferensztajn-Rochowiak E; Forstner AJ; Frisen L; Frye M; Fullerton J; Gard S; Garnham J; Goes F; Grigoroiu-Serbanescu M; Grof P; Gruber O; Hashimoto R; Hauser J; Heilbronner U; Herms S; Hoffmann P; Hofmann A; Hou L; Jamain S; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kato T; Kittel-Schneider S; König B; Kuo P-H; Kusumi I; Dalkner N; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband S; Jaramillo CL; MacQueen G; Maj M; Manchia M; Marie-Claire C; Martinsson L; Mattheisen M; McCarthy M; McElroy S; McMahon F; Mitchell P; Mitjans M; Mondimore F; Monteleone P; Nievergelt C; Nöthen M; Novak T; Osby U; Ozaki N; Papiol S; Perlis R; Pfennig A; Potash J; Reich-Erkelenz D; Reif A; Reininghaus E; Rietschel M; Rouleau G; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield P; Schubert KO; Schulze T; Schweizer B; Seemüller F; Severino G; Shekhtman T; Shilling P; Shimoda K; Simhandl C; Slaney C; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Tighe S; Tortorella A; Turecki G; Vieta E; Volkert J; Witt S; Wray N; Wright A; Young T; Zandi P; Zompo MD
 • Preprint: RESEARCH SQUARE. 2023
  Schiweck C; Schnorr I; Siegl A; Luckhardt S; Wenz S; Friedrichsen H; Jomaa HE; Steinmann A; Kilencz T; Arteaga-Henríquez G; Ramos-Sayalero C; Ibanez-Jimenez P; Rosales-Ortiz S; Bitter I; Fadeuilhe C; Ferrer M; Lavebratt C; Réthelyi J; Richarte V; Rommelse N; Ramos-Quiroga JA; Vasquez AA; Resch E; Reif A; Matura S
 • Preprint: RES SQ. 2023;RES SQ
  Herrera-Rivero M; Gutiérrez-Fragoso K; Thalamuthu A; Amare AT; Adli M; Akiyama K; Akula N; Ardau R; Arias B; Aubry J-M; Backlund L; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Abesh B; Biernacka J; Birner A; Cearns M; Cervantes P; Chen H-C; Chillotti C; Cichon S; Clark S; Colom F; Cruceanu C; Czerski P; Dalkner N; Degenhardt F; Del Zompo M; DePaulo JR; Etain B; Falkai P; Ferensztajn-Rochowiak E; Forstner AJ; Frank J; Frisen L; Frye M; Fullerton J; Gallo C; Gard S; Garnham J; Goes F; Grigoroiu-Serbanescu M; Grof P; Hashimoto R; Hasler R; Hauser J; Heilbronner U; Herms S; Hoffmann P; Hou L; Hsu Y; Jamain S; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kato T; Kelsoe J; Kittel-Schneider S; Kuo P-H; Kurtz J; Kusumi I; König B; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband S; Maj M; Manchia M; Marie-Claire C; Martinsson L; McCarthy M; McElroy SL; Millischer V; Mitjans M; Mondimore F; Monteleone P; Nievergelt C; Novak T; Nöthen M; Odonovan C; Ozaki N; Papiol S; Pfennig A; Pisanu C; Potash J; Reif A; Reininghaus E; Richard-Lepouriel H; Roberts G; Rouleau G; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield P; Schubert KO; Schulte E; Schweizer B; Severino G; Shekhtman T; Shilling P; Shimoda K; Simhandl C; Slaney C; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Streit F; Ayele F; Tortorella A; Turecki G; Veeh J; Vieta E; Viswanath B; Witt S; Zandi P; Alda M; Bauer M; McMahon F; Mitchell P; Rietschel M; Schulze T; Baune B
 • Preprint: RES SQ. 2023;RES SQ
  Amare A; Thalamuthu A; Schubert KO; Fullerton J; Ahmed M; Hartmann S; Papiol S; Heilbronner U; Degenhardt F; Tekola-Ayele F; Hou L; Hsu Y-H; Shekhtman T; Adli M; Akula N; Akiyama K; Ardau R; Arias B; Aubry J-M; Backlund L; Bhattacharjee AK; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Biernacka J; Birner A; Marie-Claire C; Cervantes P; Chen H-C; Chillotti C; Cichon S; Cruceanu C; Czerski P; Dalkner N; Del Zompo M; DePaulo JR; Etain B; Jamain S; Falkai P; Forstner AJ; Frisén L; Frye M; Gard S; Garnham J; Goes F; Grigoroiu-Serbanescu M; Fallgatter A; Stegmaier S; Ethofer T; Biere S; Petrova K; Schuster C; Adorjan K; Budde M; Heilbronner M; Kalman J; Oraki Kohshour M; Reich-Erkelenz D; Schaupp S; Schulte E; Senner F; Vogl T; Anghelescu I-G; Arolt V; Dannlowski U; Dietrich DE; Figge C; Jäger M; Lang F; Juckel G; Spitzer C; Reimer J; Schmauß M; Schmitt A; Konrad C; von Hagen M; Wiltfang J; Zimmermann J; Andlauer T; Fischer A; Bermpohl F; Kraft V; Matura S; Gryaznova A; Falkenberg I; Yildiz C; Kircher T; Schmidt J; Koch M; Gade K; Trost S; Haußleiter I; Lambert M; Rohenkohl AC; Kraft V; Grof P; Hashimoto R; Hauser J; Herms S; Hoffmann P; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kuo P-H; Kato T; Kelsoe J; Kittel-Schneider S; Ferensztajn-Rochowiak E; König B; Kusumi I; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband SG; Tortorella A; Manchia M; Martinsson L; McCarthy M; McElroy SL; Colom F; Mitjans M; Mondimore F; Monteleone P; Nievergelt C; Nöthen M; Novak T; O'Donovan C; Ozaki N; Pfennig A; Pisanu C; Potash J; Reif A; Reininghaus E; Rouleau G; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield P; Schweizer BW; Severino G; Shilling PD; Shimoda K; Simhandl C; Slaney C; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Maj M; Turecki G; Vieta E; Veeh J; Witt S; Wright A; Zandi P; Mitchell P; Bauer M; Alda M; Rietschel M; McMahon F; Schulze TG; Millischer V; Clark S; Baune B
 • Corrigendum: BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY. 2022;221(2):494
  Cearns M; Amare AT; Schubert KO; Thalamuthu A; Frank J; Streit F; Adli M; Akula N; Akiyama K; Ardau R; Arias B; Aubry J; Backlund L; Bhattacharjee AK; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Biernacka JM; Birner A; Brichant-Petitjean C; Cervantes P; Chen H; Chillotti C; Cichon S; Cruceanu C; Czerski PM; Dalkner N; Dayer A; Degenhardt F; Zompo MD; DePaulo JR; Étain B; Falkai P; Forstner AJ; Frisen L; Frye MA; Fullerton JM; Gard S; Garnham JS; Goes FS; Grigoroiu-Serbanescu M; Grof P; Hashimoto R; Hauser J; Heilbronner U; Herms S; Hoffmann P; Hofmann A; Hou L; Hsu Y-H; Jamain S; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kuo P-H; Kato T; Kelsoe J; Kittel-Schneider S; Kliwicki S; König B; Kusumi I; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband SG; Maj M; Major Depressive Disorder Working Group of the Psy; Manchia M; Martinsson L; McCarthy MJ; McElroy S; Colom F; Mitjans M; Mondimore FM; Monteleone P; Nievergelt CM; Nöthen MM; Novák T; O'Donovan C; Ozaki N; Millischer V; Papiol S; Pfennig A; Pisanu C; Potash JB; Reif A; Reininghaus E; Rouleau GA; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield PR; Schweizer BW; Severino G; Shekhtman T; Shilling PD; Shimoda K; Simhandl C; Slaney CM; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; TekolaAyele F; Tortorella A; Turecki G; Veeh J; Vieta E; Witt SH; Roberts G; Zandi PP; Alda M; Bauer M; McMahon FJ; Mitchell PB; Schulze TG; Rietschel M; Clark SR; Baune BT
 • Corrigendum: TRANSLATIONAL PSYCHIATRY. 2022;12(1):278
  Schubert KO; Thalamuthu A; Amare AT; Frank J; Streit F; Adl M; Akula N; Akiyama K; Ardau R; Arias B; Aubry J-M; Backlund L; Bhattacharjee AK; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Biernacka JM; Birner A; Marie-Claire C; Cearns M; Cervantes P; Chen H-C; Chillotti C; Cichon S; Clark SR; Cruceanu C; Czerski PM; Dalkner N; Dayer A; Degenhardt F; Del Zompo M; DePaulo JR; Étain B; Falkai P; Forstner AJ; Frisen L; Frye MA; Fullerton JM; Gard S; Garnham JS; Goes FS; Grigoroiu-Serbanescu M; Grof P; Hashimoto R; Hauser J; Heilbronner U; Herms S; Hoffmann P; Hou L; Hsu Y-H; Jamain S; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kuo P-H; Kato T; Kelsoe J; Kittel-Schneider S; Ferensztajn-Rochowiak E; König B; Kusumi I; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband SG; Maj M; Major Depressive Disorder Working Group of the Psy; Manchia M; Martinsson L; McCarthy MJ; McElroy S; Colom F; Mitjans M; Mondimore FM; Monteleone P; Nievergelt CM; Nöthen MM; Novák T; O'Donovan C; Ozaki N; Ösby U; Papiol S; Pfennig A; Pisanu C; Potash JB; Reif A; Reininghaus E; Rouleau GA; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield PR; Schweizer BW; Severino G; Shekhtman T; Shilling PD; Shimoda K; Simhandl C; Slaney CM; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Tekola-Ayele F; Tortorella A; Turecki G; Veeh J; Vieta E; Witt SH; Roberts G; Zandi PP; Alda M; Bauer M; McMahon FJ; Mitchell PB; Schulze TG; Rietschel M; Baune BT
 • Preprint: RESEARCH SQUARE. 2022
  Nilsson I; Xu J; Landberg R; Lavebratt C; Bulik C; Landén M
 • Letter: SCHIZOPHRENIA RESEARCH. 2021;228:316-318
  Lavebratt C; Stiernborg M; Kumar P; Yacaman-Mendez D; Skott M; Melas PA; Forsell Y
 • Review: INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY. 2020;44(10):1981-2000
  Kong L; Chen X; Gissler M; Lavebratt C
 • Preprint: MEDRXIV. 2020
  Mullins N; Forstner AJ; O’Connell KS; Coombes B; Coleman JRI; Qiao Z; Als TD; Bigdeli TB; Børte S; Bryois J; Charney AW; Drange OK; Gandal MJ; Hagenaars SP; Ikeda M; Kamitaki N; Kim M; Krebs K; Panagiotaropoulou G; Schilder BM; Sloofman LG; Steinberg S; Trubetskoy V; Winsvold BS; Won H-H; Abramova L; Adorjan K; Agerbo E; Al Eissa M; Albani D; Alliey-Rodriguez N; Anjorin A; Antilla V; Antoniou A; Awasthi S; Baek JH; Bækvad-Hansen M; Bass N; Bauer M; Beins EC; Bergen SE; Birner A; Pedersen CB; Bøen E; Boks MP; Bosch R; Brum M; Brumpton BM; Brunkhorst-Kanaan N; Budde M; Bybjerg-Grauholm J; Byerley W; Cairns M; Casas M; Cervantes P; Clarke T-K; Cruceanu C; Cuellar-Barboza A; Cunningham J; Curtis D; Czerski PM; Dale AM; Dalkner N; David FS; Degenhardt F; Djurovic S; Dobbyn AL; Douzenis A; Elvsåshagen T; Escott-Price V; Ferrier IN; Fiorentino A; Foroud TM; Forty L; Frank J; Frei O; Freimer NB; Frisén L; Gade K; Garnham J; Gelernter J; Pedersen MG; Gizer IR; Gordon SD; Gordon-Smith K; Greenwood TA; Grove J; Guzman-Parra J; Ha K; Haraldsson M; Hautzinger M; Heilbronner U; Hellgren D; Herms S; Hoffmann P; Holmans PA; Huckins L; Jamain S; Johnson JS; Kalman JL; Kamatani Y; Kennedy JL; Kittel-Schneider S; Knowles JA; Kogevinas M; Koromina M; Kranz TM; Kranzler HR; Kubo M; Kupka R; Kushner SA; Lavebratt C; Lawrence J; Leber M; Lee H-J; Lee PH; Levy SE; Lewis C; Liao C; Lucae S; Lundberg M; MacIntyre DJ; Magnusson SH; Maier W; Maihofer A; Malaspina D; Maratou E; Martinsson L; Mattheisen M; McCarroll SA; McGregor NW; McGuffin P; McKay JD; Medeiros H; Medland SE; Millischer V; Montgomery GW; Moran JL; Morris DW; Mühleisen TW; O’Brien N; O’Donovan C; Loohuis LMO; Oruc L; Papiol S; Pardiñas AF; Perry A; Pfennig A; Porichi E; Potash JB; Quested D; Raj T; Rapaport MH; DePaulo JR; Regeer EJ; Rice JP; Rivas F; Rivera M; Roth J; Roussos P; Ruderfer DM; Sánchez-Mora C; Schulte EC; Senner F; Sharp S; Shilling PD; Sigurdsson E; Sirignano L; Slaney C; Smeland OB; Smith DJ; Sobell JL; Hansen CS; Artigas MS; Spijker AT; Stein DJ; Strauss JS; Świątkowska B; Terao C; Thorgeirsson TE; Toma C; Tooney P; Tsermpini E-E; Vawter P; Vedder H; Walters JTR; Witt SH; Xi S; Xu W; Yang JMK; Young AH; Young H; Zandi PP; Zhou H; Zillich L; Psychiatry HA-I; Adolfsson R; Agartz I; Alda M; Alfredsson L; Babadjanova G; Backlund L; Baune BT; Bellivier F; Bengesser S; Berrettini WH; Blackwood DHR; Boehnke M; Børglum AD; Breen G; Carr VJ; Catts S; Corvin A; Craddock N; Dannlowski U; Dikeos D; Esko T; Etain B; Ferentinos P; Frye M; Fullerton JM; Gawlik M; Gershon ES; Goes FS; Green MJ; Grigoroiu-Serbanescu M; Hauser J; Henskens F; Hillert J; Hong KS; Hougaard DM; Hultman CM; Hveem K; Iwata N; Jablensky AV; Jones I; Jones LA; Kahn RS; Kelsoe JR; Kirov G; Landén M; Leboyer M; Lewis CM; Li QS; Lissowska J; Lochner C; Loughland C; Martin NG; Mathews CA; Mayoral F; McElroy SL; McIntosh AM; McMahon FJ; Melle I; Michie P; Milani L; Mitchell PB; Morken G; Mors O; Mortensen PB; Mowry B; Müller-Myhsok B; Myers RM; Neale BM; Nievergelt CM; Nordentoft M; Nöthen MM; O’Donovan MC; Oedegaard KJ; Olsson T; Owen MJ; Paciga SA; Pantelis C; Pato C; Pato MT; Patrinos GP; Perlis RH; Posthuma D; Ramos-Quiroga JA; Reif A; Reininghaus EZ; Ribasés M; Rietschel M; Ripke S; Rouleau GA; Saito T; Schall U; Schalling M; Schofield PR; Schulze TG; Scott LJ; Scott RJ; Serretti A; Weickert CS; Smoller JW; Stefansson H; Stefansson K; Stordal E; Streit F; Sullivan PF; Turecki G; Vaaler AE; Vieta E; Vincent JB; Waldman ID; Weickert TW; Werge T; Wray NR; Zwart J-A; Biernacka JM; Nurnberger JI; Cichon S; Edenberg HJ; Stahl EA; McQuillin A; Di Florio A; Ophoff RA; Andreassen OA
 • Review: FRONTIERS IN PSYCHIATRY. 2020;11:586083
  Lundberg M; Millischer V; Backlund L; Martinsson L; Stenvinkel P; Sellgren CM; Lavebratt C; Schalling M
 • Corrigendum: SCIENTIFIC REPORTS. 2019;9(1):16377
  Kumar P; Efstathopoulos P; Millischer V; Olsson E; Wei YB; Brüstle O; Schalling M; Villaescusa JC; Ösby U; Lavebratt C
 • Letter: JAMA PEDIATRICS. 2019;173(9):889-890
  Kong L; Gissler M; Lavebratt C
 • Conference publication: EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY. 2019;29:S776
  Forstner AJ; Awasthi S; Wolf C; Maron E; Erhardt A; Eriksson E; Lavebratt C; Allgulander C; Woldbye DPD; Mors O; Binder EB; Ruck C; Ripke S; Deckert J; Schumacher J
 • Conference publication: EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY. 2019;29:S969-S970
  Martinez D; Millischer V; Michelon L; Esteban N; Pereira A; Lavebratt C; Schalling M; Vallada H
 • Meeting abstract: EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY. 2019;29:S908-S909
  Hagen EA; Crowley J; Kahler A; Karlsson R; Mattheisen M; Schalling M; Lavebratt C; Boberg J; Forsell E; El Alaoui S; Hedman E; Kaldo V; Lindefors N; Sullivan P; Ruck C
 • Conference publication: EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY. 2019;29:1045
  Hagen EA; Crowley J; Lindefors N; Ljotsson B; Hedman E; Boberg J; Karlsson R; Li Y; Mattheisen M; Kahler A; Mataix-Cols D; Schalling M; Lavebratt C; Sullivan P; Ruck C
 • Preprint: BIORXIV. 2018
  Amare AT; Schubert KO; Hou L; Clark SR; Papiol S; Cearns M; Heilbronner U; Degenhardt F; Tekola-Ayele F; Hsu Y-H; Shekhtman T; Adli M; Akula N; Akiyama K; Ardau R; Arias B; Aubry J-M; Backlund L; Bhattacharjee AK; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Biernacka JM; Birner A; Brichant-Petitjean C; Cervantes P; Chen H-C; Chillotti C; Cichon S; Cruceanu C; Czerski PM; Dalkner N; Dayer A; Del Zompo M; DePaulo JR; Étain B; Falkai P; Forstner AJ; Frisen L; Frye MA; Fullerton JM; Gard S; Garnham JS; Goes FS; Grigoroiu-Serbanescu M; Grof P; Hashimoto R; Hauser J; Herms S; Hoffmann P; Hofmann A; Jamain S; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kuo P-H; Kato T; Kelsoe J; Kittel-Schneider S; Kliwicki S; König B; Kusumi I; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband SG; Tortorella A; Manchia M; Martinsson L; McCarthy MJ; McElroy S; Colom F; Mitjans M; Mondimore FM; Monteleone P; Nievergelt CM; Nöthen MM; Novák T; O’Donovan C; Ozaki N; Ösby U; Pfennig A; Potash JB; Reif A; Consortium MDDWGOT; Reininghaus E; Rouleau GA; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield PR; Schweizer BW; Severino G; Shilling PD; Shimoda K; Simhandl C; Slaney CM; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Maj M; Turecki G; Vieta E; Veeh J; Witt SH; Wright A; Zandi PP; Mitchell PB; Bauer M; Alda M; Rietschel M; McMahon FJ; Schulze TG; Baune BT
 • Meeting abstract: BIOLOGICAL PSYCHIATRY. 2018;83(9):S351-S352
  Mansson K; Lindqvist D; Yang L; Wolkowitz O; Nilsonne G; Isung J; Svanborg C; Boraxbekk C-J; Fischer H; Lavebratt C; Furmark T
 • Preprint: BIORXIV. 2017
  Amare AT; Schubert KO; Hou L; Clark SR; Papiol S; Heilbronner U; Degenhardt F; Tekola-Ayele F; Hsu Y-H; Shekhtman T; Adli M; Akula N; Akiyama K; Ardau R; Arias B; Aubry J-M; Backlund L; Bhattacharjee AK; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Biernacka JM; Birner A; Brichant-Petitjean C; Cervantes P; y H-C; Chillotti C; Cichon S; Cruceanu C; Czerski PM; Dalkner N; Dayer A; Del Zompo M; DePaulo JR; Étain B; Falkai P; Forstner AJ; Frisen L; Frye MA; Fullerton JM; Gard S; Garnham JS; Goes FS; Grigoroiu-Serbanescu M; Grof P; Hashimoto R; Hauser J; Herms S; Hoffmann P; Hofmann A; Jamain S; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kuo P-H; Kato T; Kelsoe J; Kittel-Schneider S; Kliwicki S; König B; Kusumi I; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband SG; Tortorella A; Manchia M; Martinsson L; McCarthy MJ; McElroy S; Colom F; Mitjans M; Mondimore FM; Monteleone P; Nievergelt CM; Nöthen MM; Novák T; O’Donovan C; Ozaki N; Ösby U; Pfennig A; Potash JB; Reif A; Reininghaus E; Rouleau GA; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield PR; Schweizer BW; Severino G; Shilling PD; Shimoda K; Simhandl C; Slaney CM; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Maj M; Turecki G; Vieta E; Volkert J; Witt SH; Wright A; Zandi PP; Mitchell PB; Bauer M; Alda M; Rietschel M; McMahon FJ; Schulze TG; Baune BT
 • Preprint: BIORXIV. 2017
  Stahl EA; Breen G; Forstner AJ; McQuillin A; Ripke S; Trubetskoy V; Mattheisen M; Wang Y; Coleman JRI; Gaspar HA; de Leeuw CA; Steinberg S; Pavlides JMW; Trzaskowski M; Pers TH; Holmans PA; Abbott L; Agerbo E; Akil H; Albani D; Alliey-Rodriguez N; Als TD; Anjorin A; Antilla V; Awasthi S; Badner JA; Bækvad-Hansen M; Barchas JD; Bass N; Bauer M; Belliveau R; Bergen SE; Pedersen CB; Bøen E; Boks M; Boocock J; Budde M; Bunney W; Burmeister M; Bybjerg-Grauholm J; Byerley W; Casas M; Cerrato F; Cervantes P; Chambert K; Charney AW; Chen D; Churchhouse C; Clarke T-K; Coryell W; Craig DW; Cruceanu C; Curtis D; Czerski PM; Dale AM; de Jong S; Degenhardt F; Del-Favero J; DePaulo JR; Djurovic S; Dobbyn AL; Dumont A; Elvsåshagen T; Escott-Price V; Fan CC; Fischer SB; Flickinger M; Foroud TM; Forty L; Frank J; Fraser C; Freimer NB; Frisén L; Gade K; Gage D; Garnham J; Giambartolomei C; Pedersen MG; Goldstein J; Gordon SD; Gordon-Smith K; Green EK; Green MJ; Greenwood TA; Grove J; Guan W; Parra J; Hamshere ML; Hautzinger M; Heilbronner U; Herms S; Hipolito M; Hoffmann P; Holland D; Huckins L; Jamain S; Johnson JS; Juréus A; Kandaswamy R; Karlsson R; Kennedy JL; Kittel-Schneider S; Knott SV; Knowles JA; Kogevinas M; Koller AC; Kupka R; Lavebratt C; Lawrence J; Lawson WB; Leber M; Lee PH; Levy SE; Li JZ; Liu C; Lucae S; Maaser A; MacIntyre DJ; Mahon PB; Maier W; Martinsson L; McCarroll S; McGuffin P; McInnis MG; McKay JD; Medeiros H; Medland SE; Meng F; Milani L; Montgomery GW; Morris DW; Mühleisen TW; Mullins N; Nguyen H; Nievergelt CM; Adolfsson AN; Nwulia EA; O’Donovan C; Loohuis LMO; Ori APS; Oruc L; Ösby U; Perlis RH; Perry A; Pfennig A; Potash JB; Purcell SM; Regeer EJ; Reif A; Reinbold CS; Rice JP; Rivas F; Rivera M; Roussos P; Ruderfer DM; Ryu E; Sánchez-Mora C; Schatzberg AF; Scheftner WA; Schork NJ; Weickert CS; Shehktman T; Shilling PD; Sigurdsson E; Slaney C; Smeland OB; Sobell JL; Hansen CS; Spijker AT; St Clair D; Steffens M; Strauss JS; Streit F; Strohmaier J; Szelinger S; Thompson RC; Thorgeirsson TE; Treutlein J; Vedder H; Wang W; Watson SJ; Weickert TW; Witt SH; Xi S; Xu W; Young AH; Zandi P; Zhang P; Zollner S; Adolfsson R; Agartz I; Alda M; Backlund L; Baune BT; Bellivier F; Berrettini WH; Biernacka JM; Blackwood DHR; Boehnke M; Børglum AD; Corvin A; Craddock N; Daly MJ; Dannlowski U; Esko T; Etain B; Frye M; Fullerton JM; Gershon ES; Gill M; Goes F; Grigoroiu-Serbanescu M; Hauser J; Hougaard DM; Hultman CM; Jones I; Jones LA; Kahn R; Kirov G; Landén M; Leboyer M; Lewis CM; Li QS; Lissowska J; Martin NG; Mayoral F; McElroy SL; McIntosh AM; McMahon FJ; Melle I; Metspalu A; Mitchell PB; Morken G; Mors O; Mortensen PB; Müller-Myhsok B; Myers RM; Neale BM; Nimgaonkar V; Nordentoft M; Nöthen MM; O’Donovan MC; Oedegaard KJ; Owen MJ; Paciga SA; Pato C; Pato MT; Posthuma D; Ramos-Quiroga JA; Ribasés M; Rietschel M; Rouleau GA; Schalling M; Schofield PR; Schulze TG; Serretti A; Smoller JW; Stefansson H; Stefansson K; Stordal E; Sullivan PF; Turecki G; Vaaler AE; Vieta E; Vincent JB; Werge T; Nurnberger JI; Wray NR; Di Florio A; Edenberg HJ; Cichon S; Ophoff RA; Scott LJ; Andreassen OA; Kelsoe J; Sklar P
 • Conference publication: EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY. 2017;27:S502
  Schumacher J; Forstner AJ; Wolf C; Maron E; Erhardt A; Eriksson E; Hovatta I; Lavebratt C; Allgulander C; Woldbye DPD; Mors O; Ripke S; Binder E; Ruck C; Deckert J
 • Conference publication: EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY. 2017;27:S387
  Martinez D; Millischer V; Michelon L; Camilo C; Brentani H; Esteban N; Krieger J; Pereira A; Lavebratt C; Schalling M; Vallada H
 • Preprint: BIORXIV. 2016
  Hou L; Bergen SE; Akula N; Song J; Hultman CM; Landén M; Adli M; Alda M; Ardau R; Arias B; Aubry J-M; Backlund L; Badner JA; Barrett TB; Bauer M; Baune BT; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Berrettini WH; Bhattacharjee AK; Biernacka JM; Birner A; Bloss CS; Brichant-Petitjean C; Bui ET; Byerley W; Cervantes P; Chillotti C; Cichon S; Colom F; Coryell W; Craig DW; Cruceanu C; Czerski PM; Davis T; Dayer A; Degenhardt F; Del Zompo M; DePaulo JR; Edenberg HJ; Étain B; Falkai P; Foroud T; Forstner AJ; Frisén L; Frye MA; Fullerton JM; Gard S; Garnham JS; Gershon ES; Goes FS; Greenwood TA; Grigoroiu-Serbanescu M; Hauser J; Heilbronner U; Heilmann-Heimbach S; Herms S; Hipolito M; Hitturlingappa S; Hoffmann P; Hofmann A; Jamain S; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kelsoe JR; Kittel-Schneider S; Kliwicki S; Koller DL; König B; Lackner N; Laje G; Lang M; Lavebratt C; Lawson WB; Leboyer M; Leckband SG; Liu C; Maaser A; Mahon PB; Maier W; Maj M; Manchia M; Martinsson L; McCarthy MJ; McElroy SL; McInnis MG; McKinney R; Mitchell PB; Mitjans M; Mondimore FM; Monteleone P; Mühleisen TW; Nievergelt CM; Nöthen MM; Novák T; Nurnberger JI; Nwulia EA; Ösby U; Pfennig A; Potash JB; Propping P; Reif A; Reininghaus E; Rice J; Rietschel M; Rouleau GA; Rybakowski JK; Schalling M; Scheftner WA; Schofield PR; Schork NJ; Schulze TG; Schumacher J; Schweizer BW; Severino G; Shekhtman T; Shilling PD; Simhandl C; Slaney CM; Smith EN; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Streit F; Strohmaier J; Szelinger S; Tighe SK; Tortorella A; Turecki G; Vieta E; Volkert J; Witt SH; Wright A; Zandi PP; Zhang P; Zollner S; McMahon FJ
 • Corrigendum: PLOS ONE. 2016;11(10):e0165249
  Andersson E; Rück C; Lavebratt C; Hedman E; Schalling M; Lindefors N; Eriksson E; Carlbring P; Andersson G; Furmark T
 • Corrigendum: INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY. 2015;18(6):pyv026
 • Letter: PSYCHIATRY RESEARCH. 2015;226(1):405-406
  Liu JJ; Lavebratt C; Lou F; Forsell Y
 • Letter: NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE. 2014;370(19):1857-1859
  Consortium on Lithium Genetics; Hou L; Heilbronner U; Rietschel M; Kato T; Kuo P-H; McMahon FJ; Schulze TG
 • Editorial comment: EPIGENOMICS. 2012;4(4):359-362
  Ekström TJ; Lavebratt C; Schalling M
 • Review: INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY. 2012;36(6):757-765
  Lavebratt C; Almgren M; Ekström TJ
 • Meeting abstract: EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY. 2011;21:S48-S49
  Holst S; Aberg E; Eriksson TM; Ogren SO; Lavebratt C
 • Review: EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGY. 2008;12(6):438-445
  Almgren M; Schalling M; Lavebratt C
 • Conference publication: BIOPHYSICAL JOURNAL. 2005;88(1):282A
  Klement G; Persson AS; Nilsson J; Sahlholm K; Lavebratt-Holmquist C; Arhem P
 • Review: NEUROSCIENCE. 2000;100(2):297-317
  Petersson S; Lavebratt C; Schalling M; Hökfelt T
 • Visa fler

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Senior Forskare, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Medicinsk genetik, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI