Internationella sampublikationer

Vid institutionens 23 forskargrupper bedrivs ett brett internationellt samarbete. Här en grafisk bild över våra sampublikationer under fyra olika tidsperioder:

Grafiskt diagram över 119 länder som forskare vid MMK sampublicerar med
MMK international copublications 2016-2018
MMK international copublications 2014-2016
MMK international copublications 2013-2015
MMK international copublications 2011-2013
Lilian Pagrot
2023-12-18