Translationell psykiatri

Vi bedriver forskning om risk- och frisk-faktorer för de psykiatriska tillstånden ADHD, anorexi, bipolär sjukdom, depression och psykos. Syftet med vår forskning är att identifiera molekylära risk- och frisk-faktorer med målet att förbättra diagnostik och behandling för ADHD, anorexi, bipolär sjukdom, depression och psykos. Vi undersöker molekylära markörer och mekanismer för sjukdom och behandlingseffekter genom genetiska, epigenetiska och biokemiska analyser.

Nyheter för Translationell psykiatri

Kalender för Translationell psykiatri