Forskningsstudier vid MMK

Några exempel på aktuella forskningsstudier som pågår vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi

ALASCCA 

En nationell studie om värdet av ASA-behandling vid kolorektal cancer

DANCE-studien

Diabetes ANd CarbohydratEs, DANCE-studien. En studie om kost med olika mängd kolhydatervid typ 1-diabetes

HIIT - HögIntensiv IntervallTräning 

En studie om hur påverkar tiden på dagen blodsocker och träning?

Neo-ACT 

En randomiserad studie som testar huruvida fysisk träning under neoadjuvant kemoterapi mot bröstcancer kan öka andelen patienter där tumören behandlats bort fullständigt redan innan operation sker.

SENOMAC

Omission of Axillary Clearance in Breast Cancer Patients With Sentinel Node Macrometastases: a Randomized Trial

Stockholm III - forskningsstudie om rektalcancer

Stockholm III är en randomiserad multicenterstudie avseende värdet av olika strålbehandlingsmodeller vid primärt operabel rektalcancer.

STOP Leg Clots

En nationell multicenterstudie som undersöker om risken för att drabbas av djup ventrombos (blodpropp) vid underbensimmobilisering kan minskas genom en mekanisk pump, så kallad intermittent pneumatisk muskelkompression.

 

Vill du delta i en forskningsstudie?

Aktuella studier vid KI som söker deltagare

LP
Innehållsgranskare:
Lilian Pagrot
2023-12-21