Vetenskapliga artiklar

Resultaten från ESTRID-studien publiceras i vetenskapliga tidskrifter. För att läsa artiklarna i sin helhet behöver du oftast en tidskriftsprenumeration men sammanfattningarna är däremot alltid gratis. Här har vi listat de artiklar som ESTRID-studien hittills har genererat och delat upp dem utifrån studerad riskfaktor.

Ärftlighet

Family history of type 1 and type 2 diabetes and risk of latent autoimmune diabetes in adults (LADA).
Hjort R, Alfredsson L, Andersson T, Carlsson PO, Grill V, Groop L, et al.
Diabetes Metab. 2017 Dec;43(6):536-542.

Övervikt

Interaction between overweight and genotypes of HLA, TCF7L2, and FTO in relation to the risk of Latent Autoimmune Diabetes in Adults and type 2 diabetes.
Hjort R, Löfvenborg JE, Ahlqvist E, Alfredsson L, Andersson T, Grill V, et al.
J. Clin. Endocrinol. Metab. 2019 Oct;104(10):4815-4826.

Overweight, obesity and the risk of LADA: results from a Swedish case-control study and the Norwegian HUNT Study.
Hjort R, Ahlqvist E, Carlsson PO, Grill V, Groop L, Martinell M, et al.
Diabetologia. 2018 Jun; 61(6):1333-1343.

Födelsevikt

Low birthweight is associated with an increased risk of LADA and type 2 diabetes: results from a Swedish case-control study.
Hjort R, Alfredsson L, Carlsson PO, Groop L, Martinell M, Storm P, et al.
Diabetologia. 2015 Nov;58(11):2525-32.

Alkohol och tobak

Use of Swedish smokeless tobacco (snus) and the risk of Type 2 diabetes and latent autoimmune diabetes of adulthood (LADA).
Rasouli B, Andersson T, Carlsson PO, Grill V, Groop L, Martinell M, et al.
Diabet. Med. 2017 Apr;34(4):514-521.

Smoking and the Risk of LADA: Results From a Swedish Population-Based Case-Control Study.
Rasouli B, Andersson T, Carlsson PO, Grill V, Groop L, Martinell M, et al.
Diabetes Care. 2016 May;39(5):794-800.

Alcohol and the risk for latent autoimmune diabetes in adults: results based on Swedish ESTRID study.
Rasouli B, Andersson T, Carlsson PO, Dorkhan M, Grill V, Groop L, et al.
Eur. J. Endocrinol. 2014 Nov;171(5):535-43.

Matvanor

Dietary factors and risk of islet autoimmunity and type 1 diabetes: a systematic review and meta-analysis 
Lampousi A-M, Carlsson S, Löfvenborg JE. (2021). EBioMedicine. 2021 Oct;72:103633

Interaction Between GAD65 Antibodies and Dietary Fish Intake or Plasma Phospholipid n-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Incident Adult-Onset Diabetes: The EPIC-InterAct Study.
Löfvenborg JE, Carlsson S, Andersson T, Hampe CS, Koulman A, Chirlaque Lopez MD, et al
Diabetes Care 2020 Dec;():

Consumption of Red Meat, Genetic Susceptibility, and Risk of LADA and Type 2 Diabetes
Löfvenborg, J. E., Ahlqvist, E., Alfredsson, L., Andersson, T., Groop, L., Tuomi, T., Wolk, A., & Carlsson, S. (2020). European journal of nutrition, 10.1007/s00394-020-02285-2. Advance online publication.

Genotypes of HLA, TCF7L2, and FTO as potential modifiers of the association between sweetened beverage consumption and risk of LADA and type 2 diabetes.
Löfvenborg JE, Ahlqvist E, Alfredsson L, Andersson T, Dorkhan M, Groop L, et al.
Eur J Nutr. 2020 Feb;59(1):127-135.

Coffee Consumption, Genetic Susceptibility and Risk of Latent Autoimmune Diabetes in Adults: A Population-Based Case-Control Study.
Rasouli, B., Ahlqvist, E., Alfredsson, L., Andersson, T., Carlsson, P. O., Groop, L., Löfvenborg, J. E., Martinell, M., Rosengren, A., Tuomi, T., Wolk, A., & Carlsson, S. (2018). Diabetes & metabolism, 44(4), 354–360. https://doi.org/10.1016/j.diabet.2018.05.002

Sweetened beverage intake and risk of latent autoimmune diabetes in adults (LADA) and type 2 diabetes.
Löfvenborg JE, Andersson T, Carlsson PO, Dorkhan M, Groop L, Martinell M, et al.
Eur. J. Endocrinol. 2016 Dec;175(6):605-614.

Fatty fish consumption and risk of latent autoimmune diabetes in adults.
Löfvenborg JE, Andersson T, PO Carlsson, Dorkhan M, Groop L, Martinell M, et al.
Nutr Diabetes 2014 Oct;4:e139.

Coffee consumption and the risk of latent autoimmune diabetes in adults-results from a Swedish case-control study.
Löfvenborg JE, Andersson T, Carlsson PO, Dorkhan M, Groop L, Martinell M, et al.
Diabet. Med. 2014 Jul;31(7):799-805.

Fysisk aktivitet

Physical activity, genetic susceptibility and the risk of latent autoimmune diabetes in adults and type 2 diabetes.
Hjort, R., Ahlqvist, E., Andersson, T., Alfredsson, L., Carlsson, PO., Grill, V. et al.
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2020 Aug.

Psykisk hälsa

Serious life events and the risk of latent autoimmune diabetes in adults (LADA) and Type 2 diabetes.
Rasouli B, Andersson T, Carlsson PO, Hjort R, Löfvenborg JE, Martinell M, et al.
Diabet. Med. 2017 09;34(9):1259-1263.