Skip to main content

Vetenskapliga artiklar

Resultaten från ESTRID-studien publiceras i vetenskapliga tidskrifter. För att läsa artiklarna i sin helhet behöver du oftast en tidskriftsprenumeration men sammanfattningarna är däremot alltid gratis. Här har vi listat de artiklar som ESTRID hittills har genererat och delat upp dem utifrån studerad riskfaktor.

Ärftlighet

Family history of type 1 and type 2 diabetes and risk of latent autoimmune diabetes in adults (LADA).
Hjort R, Alfredsson L, Andersson T, Carlsson PO, Grill V, Groop L, et al
Diabetes Metab. 2017 Dec;43(6):536-542

Vikt

Interaction between overweight and genotypes of HLA, TCF7L2, and FTO in relation to the risk of Latent Autoimmune Diabetes in Adults and type 2 diabetes.
Hjort R, Löfvenborg JE, Ahlqvist E, Alfredsson L, Andersson T, Grill V, et al
J. Clin. Endocrinol. Metab. 2019 May;():

Overweight, obesity and the risk of LADA: results from a Swedish case-control study and the Norwegian HUNT Study.
Hjort R, Ahlqvist E, Carlsson PO, Grill V, Groop L, Martinell M, et al
Diabetologia 2018 06;61(6):1333-1343

Low birthweight is associated with an increased risk of LADA and type 2 diabetes: results from a Swedish case-control study.
Hjort R, Alfredsson L, Carlsson PO, Groop L, Martinell M, Storm P, et al
Diabetologia 2015 Nov;58(11):2525-32

Alkohol och tobak

Alcohol and the risk for latent autoimmune diabetes in adults: results based on Swedish ESTRID study.
Rasouli B, Andersson T, Carlsson PO, Dorkhan M, Grill V, Groop L, et al
Eur. J. Endocrinol. 2014 Nov;171(5):535-43

Use of Swedish smokeless tobacco (snus) and the risk of Type 2 diabetes and latent autoimmune diabetes of adulthood (LADA).
Rasouli B, Andersson T, Carlsson PO, Grill V, Groop L, Martinell M, et al
Diabet. Med. 2017 04;34(4):514-521

Smoking and the Risk of LADA: Results From a Swedish Population-Based Case-Control Study.
Rasouli B, Andersson T, Carlsson PO, Grill V, Groop L, Martinell M, et al
Diabetes Care 2016 May;39(5):794-800

Matvanor

Genotypes of HLA, TCF7L2, and FTO as potential modifiers of the association between sweetened beverage consumption and risk of LADA and type 2 diabetes.
Löfvenborg JE, Ahlqvist E, Alfredsson L, Andersson T, Dorkhan M, Groop L, et al
Eur J Nutr 2019 Jan;():

Sweetened beverage intake and risk of latent autoimmune diabetes in adults (LADA) and type 2 diabetes.
Löfvenborg JE, Andersson T, Carlsson PO, Dorkhan M, Groop L, Martinell M, et al
Eur. J. Endocrinol. 2016 Dec;175(6):605-614

Fatty fish consumption and risk of latent autoimmune diabetes in adults.
Löfvenborg JE, Andersson T, Carlsson PO, Dorkhan M, Groop L, Martinell M, et al
Nutr Diabetes 2014 Oct;4():e139

Coffee consumption and the risk of latent autoimmune diabetes in adults--results from a Swedish case-control study.
Löfvenborg JE, Andersson T, Carlsson PO, Dorkhan M, Groop L, Martinell M, et al
Diabet. Med. 2014 Jul;31(7):799-805

Psykisk hälsa

Serious life events and the risk of latent autoimmune diabetes in adults (LADA) and Type 2 diabetes.
Rasouli B, Andersson T, Carlsson PO, Hjort R, Löfvenborg JE, Martinell M, et al
Diabet. Med. 2017 09;34(9):1259-1263