Uppföljningsenkäten

Syftet med ESTRIDs uppföljningsstudie är att undersöka hur livsstils- och miljöfaktorer samt förändringar av dessa påverkar sjukdomsförloppet vid olika former av diabetes. Personer som tidigare deltagit i ESTRID-studien ombeds därför fylla i ett nytt frågeformulär några år efter diabetesdiagnos. Formuläret innehåller frågor om levnadsvanor såsom fysisk aktivitet, tobaks- och matvanor, psykosociala faktorer som stress och sömn, hälsa, samt frågor som rör olika aspekter av livet med diabetes.

Bild på framsidan av ESTRID-studiens uppföljningsenkät

Målet med uppföljningen är att öka kunskapen om förhållanden vid diabetes. Förhoppningen är att vi ska kunna identifiera gynnsamma livsstilsförändringar som personer med sjukdomen själva kan styra över.

Ju fler som deltar i undersökningen desto säkrare blir forskningsresultaten. Det gäller även den som numera känner sig återställd. Alla svar är viktiga!

​Webbenkät

Man kan delta i studien genom att besvara pappersenkäten som inbjudna får i brevlådan. Det finns också möjlighet att besvara frågeformuläret elektroniskt - via länken nedan. Inloggning sker med hjälp av användarnamn och lösenord som skickas hem till de personer som tillfrågas om medverkande.

https://estrid-studien.se/

Resultaten

Resultat från studien kommer att publiceras i vetenskapliga artiklar samt här på ESTRID-studiens hemsida. Det går också bra att följa ESTRID-studien på twitter @EstridStudy.

Kontakt

Om du har frågor kring uppföljningsstudien vänligen kontakta forskningsassistent Miranda Beck, Telefon: 08-524 875 01, E-post: estrid@ki.se 

Miranda Beck
2023-10-13