Ökad risk att drabbas av LADA hos personer som röker och snusar

Personer som röker eller snusar har förhöjd risk att drabbas av latent autoimmun diabetes hos vuxna (LADA) visar en ny studie från Karolinska Institutet som undersökt hur tobaksanvändning och genetiska riskfaktorer påverkar risken att drabbas av den autoimmuna diabetesformen.

Jessica Edstorp, doktorand vid institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Foto: Irene Blomqvist

Tidigare studier har visat att det finns en ökad risk att insjukna i typ-2 diabetes hos personer som röker. Vidare visar forskning att bli exponerad av rökning under fosterstadiet tycks ha en skyddande effekt mot typ-1 diabetes. Men hur och om det påverkar risken att drabbas av den autoimmuna formen LADA som har drag av både typ-1 och typ-2 är ännu inte kartlagt.

Syftet med studien var att undersöka om tobaksanvändning samspelar med genetisk mottaglighet för diabetes och påverkar risken att drabbas. Med hjälp av enkäter och genetiska analyser har författarna undersökt om det finns ett samband mellan rökning och risk att insjukna i LADA. 

Deltagarna i ESTRID-studien fick besvara ett frågeformulär med bland annat frågor om deras rök- och snusvanor. Frågorna tillsammans med genetisk information från ANDIS-registret (Alla Nya diabetiker i Skåne) och Norska HUNT-studien ligger till grund för studien. 

Resultaten visade att de som röker eller snusar har högre risk att drabbas av LADA. För de som tidigare rökt var risken lägre jämfört med nuvarande rökare.
För personer som rökte och hade en ökad genetisk risk för autoimmunitet  fanns det en förstärkt risk att drabbas jämfört med de som inte hade högriskgenerna. För de som röker och snusar sågs mer än dubbelt så hög risk att drabbas av LADA jämfört med de som aldrig rökt eller snusat. 

Sett till tidigare studier påverkar nikotin insulinkänslighet vilket gör att en möjlig förklaring kan vara att rökning ökar risken att insjukna genom att påverka insulinresistens snarare än den autoimmuna processen i LADA. Ytterligare en förklaring kan vara att insluinresistens snabbar på utvecklandet av diabetes hos personer med viss genotyp på grund av att deras immunförsvar i högre grad påverkas av miljöfaktorer så som rökning.  

Miranda Beck
2023-10-13