Hög fiskkonsumtion minskar diabetesrisken för personer med GAD-antikroppar

Personer med GAD-antikroppar har förhöjd risk att utveckla LADA. En ny studie visar att diabetesrisken är särskilt hög om man samtidigt har lågt intag av fisk. Studien omfattar deltagare från åtta europeiska länder och har nyligen publicerats i tidskriften Diabetes Care. Resultaten ger stöd till tidigare fynd från ESTRID-studien.

Den nya studien baseras på data från EPIC-InterAct, en stor multicenter-studie med enkät- och blodprovsinformation för drygt 25 000 vuxna personer som följts mellan åren 1991 och 2007. Av dessa hade 2,6 % GAD-antikroppar i blodet vid studiens start, vilket i sig innebar 80 % ökad risk att utveckla diabetes. För de som hade antikroppar och samtidigt hade låg konsumtion av fisk eller låga nivåer av omega-3-fettsyror från fisk i blodet var risken för diabetes ungefär 2,5 gånger större jämfört med personer utan antikroppar och med högt intag av fisk.

Högst risk att utveckla diabetes sågs bland personer med höga nivåer av GAD-antikroppar och låga nivåer av dessa omega-3-fettsyror i blodet; här var risken mer än fyra gånger så stor jämfört med antikropps-negativa personer med höga nivåer av omega-3-fettsyror.

I en tidigare ESTRID-studie var risken för LADA halverad bland personer som uppgav att de åt fet fisk minst en gång i veckan jämfört med dem som åt fet fisk mer sällan. En begränsning var dock att analyserna baserades på relativt få fall av LADA. Därför är det särskilt intressant att den nya publikationen ger ytterligare stöd för att fiskkonsumtion skulle kunna ha skyddande effekter på utvecklandet av autoimmuna former av diabetes, såsom LADA. Möjliga underliggande mekanismer skulle kunna vara omega-3-fettsyrornas positiva effekter på immunförsvar och inflammation.

Försteförfattare på den nya artikeln är Josefin Edwall Löfvenborg i ESTRID-gruppen och den är ett samarbete med forskare från bland annat universiteten i Cambridge och Umeå.

Artikeln finns tillgänglig i sin helhet här: Interaction Between GAD65 Antibodies and Dietary Fish Intake or Plasma Phospholipid n-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Incident Adult-Onset Diabetes: The EPIC-InterAct Study

Miranda Beck
2023-10-13