Om Kompetenscentrum för psykoterapi

Uppdrag

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) är en del av Centrum för psykiatriforskning, som är en samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Vårt uppdrag är att tillgodose behovet av och vidareutveckla utbildningar i psykoterapi på såväl grundnivå som avancerad nivå. KCP verkar för att upprätthålla hög kompetens inom aktuella evidensbaserade psykoterapeutiska metoder genom utbildning, forskning och utveckling. Syftet är att förse SLSO:s medarbetare med psykoterapeutisk kompetens inom våra expertområden.

Kontakt

Besöksadress:
Kompetenscentrum för psykoterapi
Liljeholmstorget 7, hiss B, plan 6
Liljeholmen, Stockholm

Postadress:
Kompetenscentrum för psykoterapi
Liljeholmstorget 7B
117 63 Stockholm

Våra medarbetare

Tobias Lundgren

Sektionschef Vårdutveckling

Övergripande funktioner

Jonas Ramnerö

Enhetschef Kompetenscentrum för psykoterapi

Gerhard Andersson

Professor

Katarina Back

Administratör

Farzaneh Badinlou

Post doc, Fil. Dr, Med. Dr.

Hillevi Bergvall

Doktorand, PTP-Studierektor

Benjamin Bohman

Lärare, Forskare

Joanna Bruzelius

Administrativ samordnare

Youstina Demetry

Doktorand

Simon Fagernäs

Doktorand

David Forsström

Post doc

Martina Gumpert

Doktorand

Johan Holmberg

Doktorand, Handledare

Sara Norring

Administratör

Johan Pahnke

Doktorand

Ingvar Rosendahl

Statistiker, handledare

Shervin Shahnavaz

Lärare, Forskare

MIQA-gruppen

Helena Lindqvist

Teamledare

Nina Lindroos

Administratör

Sophie Dixelius Diamantoglou

Lärare i Motiverande samtal/medlem i MINT

Psykoterapeutprogrammet/HU

Hanna Sahlin

Teamledare PT/HU, Studierektor

Annika Lindgren

Kursansvarig och handledare Vetenskaplig teori och metod 1-3

Cornelia Larsson

Doktorand

Fredrik Santoft

Kursansvarig för Psykoterapeutiska teorier och metoder

Ingrid Landin

Handledare, kursansvarig CFT och Psykoterapeutprogrammet år 3

Maria Beckman

Post doc

Maria del Mar Herrero

VFU-samordnare, Handledare

Mariana Raneva Ivanova

Kursadministratör PT/HU

Pernilla Juth

Kursansvarig examensarbete

Sven Alfonsson

Kursansvarig Psykoterapeutiska metoder och teorier 1

Åsa Spännargård

Kursansvarig och handledare Dialektisk beteendeterapi

BAS/VU

Markus Jansson Fröjmark

Teamledare BAS/VU

Alexander Rozental

Kursansvarig ST, Lärare

Anna Lindström

Lärare, handledare

Gustaf Reinebo

Doktorand, Lärare

Johan Lundin

Lärare

Johanna Linde

Doktorand, Lärare

Lina Collsiöö

Kursadministratör BAS/VU

BUP

Marianne Bonnert

Teamledare BUP

Emma Högberg Ragnarsson

Doktorand

Josefin Ahlqvist

Kursansvarig BUP-specialistutbildning för psykologer

Lars Klintwall

Lärare

Lotta Reuterskiöld

Universitetsadjunkt ST-BUP

Sarah Thylén

Kursadministratör BUP

KCPs historia

Psykoterapeututbildningen vid Karolinska Institutet var en av landets första psykoterapeututbildningar och den har allt sedan start präglats av en hög klinisk förankring. Detta har framför allt möjliggjorts genom ett nära samarbete med olika delar av den psykiatriska vården inom Stockholms läns lansting. Vid de återkommande nationella kvalitetsgranskningarna som tillsynsmyndigheten utfört har KI:s psykoterapeutprogram alltid utmärkt sig som ett av landets bästa psykoterapeututbildningar. Den stora betoningen på klinisk undervisning har haft stor del i detta. Att institutionen under sina första tio år hade sina lokaler på psykiatrisk polikliniken S:t Görans sjukhus kan ses som ett uttryck för denna förankring. I enlighet med den statliga utredningen om psykoterapiutbildning startades här så kallad steg 1-utbildning 1978, och ett par år senare steg2-utbildning. Steg 2-utbildningen omformades sedermera till ett psykoterapeutprogram.

Utbildningen har sedan starten, förutom de teoretiska momenten, innehållit både psykoterapihandledning och klinisk teamundervisning. Redan tidigt inleddes ett samarbete med Stockholms läns landstings Mentalvårdsbyrå (sedermera SLL:s Psykoterapiinstitut) på Södermalm. Halva utbildningsomgångens studenter hade sitt kliniska arbete och sin kliniska undervisning på S:t Göran och andra halvan på Mentalvårdsbyrån.

1988 flyttade utbildningen till nya lokaler på Stadshagsgården (S:t Göransgatan 126) intill S:t Görans sjukhus där två plan disponerades. För de studenter som hade sitt kliniska arbete där öppnade en studentmottagning där patienter kunde söka psykoterapi.

1994 flyttade Institutionen som helhet till Psykoterapiinstitutet på Söder (Björngårdsgatan 25) och all undervisning, så väl klinisk som teoretisk, förlades därmed också dit. I samband med detta lade landstinget ner sin egen legitimationsgrundande steg-2 utbildning, vilken bedrivits på Psykoterapiinstitutet sedan 1970. Många erfarenheter från landstingets utbildning togs dock till vara. Ett sådant exempel är att teoriundervisningen på KI:s program nu blev PBL-baserat, vilket fortfarande präglar KI:s psykoterapeutprogram.

I och med samlokaliseringen till Psykoterapiinstitutet ökade också utbildningens forskningsanknytning då studenterna förutom den forskning som bedrevs på institutionen på KI även fick del av den forskning som bedrevs på Psykoterapiinstitutet. De samverkande institutionerna gav under flera år ut en gemensam rapporterserie ”Psykoterapi: Forskning och utveckling”.

KI:s psykoterapeutprogram hade fram till 2007 enbart en psykodynamisk inriktning. Under några kursomgångar erbjöds kognitiv/kognitiv beteendeterapeutisk och psykodynamisk inriktning parallellt. Sedan 2009 har utbildningen en kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Detta år lades verksamheten vid Psykoterapiinstitutet ner och psykoterapeutprogrammet flyttade till nya lokaler i Liljeholmen. Detta innebar att samarbetsrelationer med nya psykiatriska enheter inom Stockholmsområdet byggdes upp samtidigt som utbildningens innehåll reviderades. Under senare år har också en ny forskningsverksamhet byggts upp inom ramen för Centrum för psykiatriforskning (CPF).