Skip to main content

Om Kompetenscentrum för psykoterapi

Uppdrag

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) är en del av Centrum för psykiatriforskning, som är en samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Vårt uppdrag är att tillgodose behovet av och vidareutveckla utbildningar i psykoterapi på såväl grundnivå som avancerad nivå. KCP verkar för att upprätthålla hög kompetens inom aktuella evidensbaserade psykoterapeutiska metoder genom utbildning, forskning och utveckling. Syftet är att förse SLSO:s medarbetare med psykoterapeutisk kompetens inom våra expertområden.

Kontakt

Besöksadress:
Kompetenscentrum för psykoterapi
Liljeholmstorget 7, hiss B, plan 6
Liljeholmen, Stockholm

Postadress:
Kompetenscentrum för psykoterapi
Liljeholmstorget 7B
117 63 Stockholm

Våra medarbetare:

Adjunkt, adjungerad

Sven Alfonsson

Enhet: CPF KCP PT/HU
E-post: sven.alfonsson@ki.se

Adjunkt, adjungerad

Gerhard Andersson

Enhet: CPF - KCP
E-post: gerhard.andersson@ki.se

Anknuten

Katarina Back

Telefon: 08-123 391 23
Enhet: CPF KCP Administration
E-post: katarina.back@ki.se

Anknuten

Gunnel Backenroth

Enhet: CPF Lundgren
E-post: Gunnel.Backenroth@ki.se

Postdoc

Maria Beckman

Enhet: CPF KCP MIQA
E-post: Maria.Beckman@ki.se

Teamledare

Lise Bergman Nordgren

Telefon: 073-087 86 39
Enhet: CPF KCP BUP
E-post: lise.bergman.nordgren@ki.se

Forskarstuderande

Hillevi Bergvall

Telefon: 073-082 47 15
Enhet: CPF Lundgren
E-post: hillevi.bergvall@ki.se

Adjunkt, adjungerad

Benjamin Bohman

Telefon: 072-244 49 00
Enhet: CPF - KCP
E-post: benjamin.bohman@ki.se

Adjunkt, adjungerad

Marianne Bonnert

Enhet: CPF KCP BUP
E-post: marianne.bonnert@ki.se

Administratör

Lina Collsiöö

Enhet: CPF KCP Administration
E-post: lina.collsioo@ki.se

Postdoc

Nora Choque-Olsson

Enhet: CPF Lundgren
E-post: nora.choque-olsson@ki.se

Projektsamordnare

Sophie Dixelius Diamantoglou

Enhet: CPF KCP MIQA
E-post: sophie.dixelius.diamantoglou@ki.se

Anknuten

Martina Gumpert

Telefon: 08-123 455 13
Enhet: CPF - KCP
E-post: martina.gumpert@ki.se

Forskarstuderande

Emma Högberg

Enhet: CPF KCP BUP
E-post: emma.hogberg@ki.se

Utbildningsadministratör

Mariana Raneva Ivanova

Enhet: CPF KCP Administration
E-post: mariana.raneva.ivanova@ki.se

Adjunkt

Markus Jansson-Fröjmark

Enhet: CPF KCP BAS/VU
E-post: markus.jansson-frojmark@ki.se

Anknuten

Henrik Josephson

Enhet: CPF KCP PT/HU
E-post: henrik.josephson@ki.se

Projektsamordnare

Pernilla Juth

Enhet: CPF KCP PT/HU
E-post: Pernilla.Juth@ki.se

Anknuten

Ingrid Wiklund Landin

Telefon: 08-123 391 33
Enhet: CPF KCP PT/HU
E-post: ingrid.wiklund.landin@ki.se

Anknuten

Elisabet Lannfelt

Telefon: 073-620 98 12
Enhet: CPF KCP BAS/VU
E-post: Elisabet.Lannfelt@ki.se

Forskarstuderande

Cornelia Larsson

Enhet: CPF Cervenka
E-post: cornelia.larsson@ki.se

Forskarstuderande

Johanna Linde

Enhet: CPF KCP BAS/VU
E-post: johanna.linde@ki.se

Adjunkt

Annika Lindgren

Telefon: 070-994 26 36
Enhet: CPF KCP PT/HU
E-post: Annika.Lindgren.2@ki.se

Projektledare

Helena Lindqvist

Enhet: CPF KCP MIQA
E-post: helena.lindqvist@ki.se

Forskningssamordnare

Nina Lindroos

Enhet: CPF KCP MIQA
E-post: Nina.Lindroos@ki.se

Anknuten

Linda Ljunggren

Enhet: CPF KCP MIQA
E-post: linda.ljunggren@ki.se

Enhetschef

Tobias Lundgren

Enhet: CPF - KCP
E-post: tobias.lundgren@ki.se

Forskarstuderande

Johan Pahnke

Enhet: CPF Lundgren
E-post: johan.pahnke@ki.se

Anknuten

Thomas Parling

Enhet: CPF - KCP
E-post: thomas.parling@ki.se

Forskarstuderande

Gustaf Reinebo

Enhet: CPF KCP BAS/VU
E-post: gustaf.reinebo@ki.se

Postdoc

Alexander Rozental

Telefon: 073-693 79 48
Enhet: CPF KCP BAS/VU
E-post: alexander.rozental@ki.se

Teamledare

Hanna Sahlin

Enhet: CPF KCP PT/HU
E-post: hanna.sahlin@ki.se

Adjunkt

Shervin Shahnavaz

Enhet: CPF KCP BUP
E-post: shervin.shahnavaz@ki.se

Anknuten

Åsa Spännargård

Enhet: CPF KCP PT/HU
E-post: asa.spannargard@ki.se

Utbildningsadministratör

Sarah Thylén

Enhet: CPF KCP Administration
E-post: sarah.thylen@ki.se

Adjunkt, adjungerad

Bo Vinnars

Telefon: 072-888 22 23
Enhet: CPF Fortbildning
E-post: Bo.Vinnars@ki.se

KCPs historia

Psykoterapeututbildningen vid Karolinska Institutet var en av landets första psykoterapeututbildningar och den har allt sedan start präglats av en hög klinisk förankring. Detta har framför allt möjliggjorts genom ett nära samarbete med olika delar av den psykiatriska vården inom Stockholms läns lansting. Vid de återkommande nationella kvalitetsgranskningarna som tillsynsmyndigheten utfört har KI:s psykoterapeutprogram alltid utmärkt sig som ett av landets bästa psykoterapeututbildningar. Den stora betoningen på klinisk undervisning har haft stor del i detta. Att institutionen under sina första tio år hade sina lokaler på psykiatrisk polikliniken S:t Görans sjukhus kan ses som ett uttryck för denna förankring. I enlighet med den statliga utredningen om psykoterapiutbildning startades här så kallad steg 1-utbildning 1978, och ett par år senare steg2-utbildning. Steg 2-utbildningen omformades sedermera till ett psykoterapeutprogram.

Utbildningen har sedan starten, förutom de teoretiska momenten, innehållit både psykoterapihandledning och klinisk teamundervisning. Redan tidigt inleddes ett samarbete med Stockholms läns landstings Mentalvårdsbyrå (sedermera SLL:s Psykoterapiinstitut) på Södermalm. Halva utbildningsomgångens studenter hade sitt kliniska arbete och sin kliniska undervisning på S:t Göran och andra halvan på Mentalvårdsbyrån.

1988 flyttade utbildningen till nya lokaler på Stadshagsgården (S:t Göransgatan 126) intill S:t Görans sjukhus där två plan disponerades. För de studenter som hade sitt kliniska arbete där öppnade en studentmottagning där patienter kunde söka psykoterapi.

1994 flyttade Institutionen som helhet till Psykoterapiinstitutet på Söder (Björngårdsgatan 25) och all undervisning, så väl klinisk som teoretisk, förlades därmed också dit. I samband med detta lade landstinget ner sin egen legitimationsgrundande steg-2 utbildning, vilken bedrivits på Psykoterapiinstitutet sedan 1970. Många erfarenheter från landstingets utbildning togs dock till vara. Ett sådant exempel är att teoriundervisningen på KI:s program nu blev PBL-baserat, vilket fortfarande präglar KI:s psykoterapeutprogram.

I och med samlokaliseringen till Psykoterapiinstitutet ökade också utbildningens forskningsanknytning då studenterna förutom den forskning som bedrevs på institutionen på KI även fick del av den forskning som bedrevs på Psykoterapiinstitutet. De samverkande institutionerna gav under flera år ut en gemensam rapporterserie ”Psykoterapi: Forskning och utveckling”.

KI:s psykoterapeutprogram hade fram till 2007 enbart en psykodynamisk inriktning. Under några kursomgångar erbjöds kognitiv/kognitiv beteendeterapeutisk och psykodynamisk inriktning parallellt. Sedan 2009 har utbildningen en kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Detta år lades verksamheten vid Psykoterapiinstitutet ner och psykoterapeutprogrammet flyttade till nya lokaler i Liljeholmen. Detta innebar att samarbetsrelationer med nya psykiatriska enheter inom Stockholmsområdet byggdes upp samtidigt som utbildningens innehåll reviderades. Under senare år har också en ny forskningsverksamhet byggts upp inom ramen för Centrum för psykiatriforskning (CPF).