Om Kompetenscentrum för psykoterapi

Uppdrag

Vårt uppdrag är att genom samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska institutet tillgodose behovet av och vidareutveckla utbildningar i psykoterapi på olika nivåer.

Kompetenscentrum för psykoterapi verkar för att upprätthålla hög kompetens inom aktuella evidensbaserade psykoterapeutiska metoder, som en grund för utbildning, forskning och utveckling. Syftet är att förse Stockholms läns landstings psykiatriska enheter med psykoterapeutisk kompetens inom våra expertområden.

KCP är en del av Centrum för psykiatriforskning, som är en samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Inom Stockholms läns landsting är SLSO den centrala förvaltningen verksamheterna utanför akutsjukhusen, huvudsakligen vårdcentraler, psykiatrisk vård för barn och vuxna samt geriatrisk vård.

Kontakt

Besöksadress:
Kompetenscentrum för psykoterapi
Liljeholmstorget 7, hiss B, plan 6
Liljeholmen, Stockholm

Postadress:
Kompetenscentrum för psykoterapi
Liljeholmstorget 7B
117 63 Stockholm

e-post: psykoterapiutbildning@cns.ki.se

Våra medarbetare:

Adjunkt, adjungerad

Sven Alfonsson

Enhet: CPF KCP PT/HU
E-post: sven.alfonsson@ki.se

Adjunkt, adjungerad

Gerhard Andersson

Enhet: CPF - KCP
E-post: gerhard.andersson@ki.se

Anknuten

Katarina Back

Telefon: 08-123 391 23
Enhet: CPF Lundgren
E-post: katarina.back@ki.se

Anknuten

Gunnel Backenroth

Enhet: CPF Lundgren
E-post: Gunnel.Backenroth@ki.se

Teamledare

Lise Bergman Nordgren

Enhet: CPF KCP BUP
E-post: lise.bergman.nordgren@ki.se

Forskarstuderande

Hillevi Bergvall

Enhet: CPF Lundgren
E-post: hillevi.bergvall@ki.se

Adjunkt, adjungerad

Benjamin Bohman

Enhet: CPF - KCP
E-post: benjamin.bohman@ki.se

Administratör

Lina Collsiöö

Enhet: CPF KCP BAS/VU
E-post: lina.collsioo@ki.se

Postdoc

Nora Choque-Olsson

Enhet: CPF Lundgren
E-post: nora.choque-olsson@ki.se

Projektsamordnare

Sophie Dixelius Diamantoglou

Enhet: CPF KCP MIQA
E-post: sophie.dixelius.diamantoglou@ki.se

Anknuten

Mats Hamreby

Telefon: 08-123 391 04
Enhet: CPF KCP PT/HU
E-post: Mats.Hamreby@ki.se

Forskarstuderande

Emma Högberg

Enhet: CPF KCP BUP
E-post: emma.hogberg@ki.se

Utbildningsadministratör

Mariana Raneva Ivanova

Enhet: CPF KCP PT/HU
E-post: mariana.raneva.ivanova@ki.se

Adjunkt

Markus Jansson-Fröjmark

Enhet: CPF KCP BAS/VU
E-post: markus.jansson-frojmark@ki.se

Anknuten

Henrik Josephson

Enhet: CPF KCP PT/HU
E-post: henrik.josephson@ki.se

Projektsamordnare

Pernilla Juth

Enhet: CPF KCP PT/HU
E-post: Pernilla.Juth@ki.se

Anknuten

Helena Landén Ohlsson

Telefon: 08-123 490 48
Enhet: CPF - KCP
E-post: helena.landen.ohlsson@ki.se

Anknuten

Ingrid Wiklund Landin

Telefon: 08-123 391 33
Enhet: CPF KCP PT/HU
E-post: ingrid.wiklund.landin@ki.se

Anknuten

Elisabet Lannfelt

Telefon: 08-/66 876 81
Enhet: CPF Lundgren
E-post: Elisabet.Lannfelt@ki.se

Forskarstuderande

Cornelia Larsson

Enhet: CPF Flyckt
E-post: cornelia.larsson@ki.se

Adjunkt

Annika Lindgren

Enhet: CPF KCP PT/HU
E-post: Annika.Lindgren.2@ki.se

Forskningssamordnare

Nina Lindroos

Enhet: CPF KCP MIQA
E-post: Nina.Lindroos@ki.se

Anknuten

Linda Ljunggren

Enhet: CPF KCP MIQA
E-post: linda.ljunggren@ki.se

Enhetschef

Tobias Lundgren

Enhet: CPF - KCP
E-post: tobias.lundgren@ki.se

Forskarstuderande

Johan Pahnke

Enhet: CPF Lundgren
E-post: johan.pahnke@ki.se

Anknuten

Thomas Parling

Enhet: CPF - KCP
E-post: thomas.parling@ki.se

Postdoc

Alexander Rozental

Enhet: CPF KCP BAS/VU
E-post: alexander.rozental@ki.se

Anknuten

Åsa Spännargård

Telefon: 08-123 455 02
Enhet: CPF KCP PT/HU
E-post: asa.spannargard@ki.se

Adjunkt, adjungerad

Bo Vinnars

Enhet: CPF Fortbildning
E-post: Bo.Vinnars@ki.se

Föräldralediga:

Anknuten

Lina Öhman

Enhet: CPF KCP MIQA
E-post: lina.ohman@ki.se

Projektledare

Helena Lindqvist

Enhet: CPF KCP MIQA
E-post: helena.lindqvist@ki.se

Forskarstuderande

Johanna Linde

Enhet: CPF KCP BAS/VU
E-post: johanna.linde@ki.se

       

KCPs historia

Psykoterapeututbildningen vid Karolinska Institutet var en av landets första psykoterapeututbildningar och den har allt sedan start präglats av en hög klinisk förankring. Detta har framför allt möjliggjorts genom ett nära samarbete med olika delar av den psykiatriska vården inom Stockholms läns lansting. Vid de återkommande nationella kvalitetsgranskningarna som tillsynsmyndigheten utfört har KI:s psykoterapeutprogram alltid utmärkt sig som ett av landets bästa psykoterapeututbildningar. Den stora betoningen på klinisk undervisning har haft stor del i detta. Att institutionen under sina första tio år hade sina lokaler på psykiatrisk polikliniken S:t Görans sjukhus kan ses som ett uttryck för denna förankring. I enlighet med den statliga utredningen om psykoterapiutbildning startades här så kallad steg 1-utbildning 1978, och ett par år senare steg2-utbildning. Steg 2-utbildningen omformades sedermera till ett psykoterapeutprogram.

Utbildningen har sedan starten, förutom de teoretiska momenten, innehållit både psykoterapihandledning och klinisk teamundervisning. Redan tidigt inleddes ett samarbete med Stockholms läns landstings Mentalvårdsbyrå (sedermera SLL:s Psykoterapiinstitut) på Södermalm. Halva utbildningsomgångens studenter hade sitt kliniska arbete och sin kliniska undervisning på S:t Göran och andra halvan på Mentalvårdsbyrån.

1988 flyttade utbildningen till nya lokaler på Stadshagsgården (S:t Göransgatan 126) intill S:t Görans sjukhus där två plan disponerades. För de studenter som hade sitt kliniska arbete där öppnade en studentmottagning där patienter kunde söka psykoterapi.

1994 flyttade Institutionen som helhet till Psykoterapiinstitutet på Söder (Björngårdsgatan 25) och all undervisning, så väl klinisk som teoretisk, förlades därmed också dit. I samband med detta lade landstinget ner sin egen legitimationsgrundande steg-2 utbildning, vilken bedrivits på Psykoterapiinstitutet sedan 1970. Många erfarenheter från landstingets utbildning togs dock till vara. Ett sådant exempel är att teoriundervisningen på KI:s program nu blev PBL-baserat, vilket fortfarande präglar KI:s psykoterapeutprogram.

I och med samlokaliseringen till Psykoterapiinstitutet ökade också utbildningens forskningsanknytning då studenterna förutom den forskning som bedrevs på institutionen på KI även fick del av den forskning som bedrevs på Psykoterapiinstitutet. De samverkande institutionerna gav under flera år ut en gemensam rapporterserie ”Psykoterapi: Forskning och utveckling”.

KI:s psykoterapeutprogram hade fram till 2007 enbart en psykodynamisk inriktning. Under några kursomgångar erbjöds kognitiv/kognitiv beteendeterapeutisk och psykodynamisk inriktning parallellt. Sedan 2009 har utbildningen en kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Detta år lades verksamheten vid Psykoterapiinstitutet ner och psykoterapeutprogrammet flyttade till nya lokaler i Liljeholmen. Detta innebar att samarbetsrelationer med nya psykiatriska enheter inom Stockholmsområdet byggdes upp samtidigt som utbildningens innehåll reviderades. Under senare år har också en ny forskningsverksamhet byggts upp inom ramen för Centrum för psykiatriforskning (CPF).

PsykiatriPsykisk ohälsaPsykologiPsykoterapeutprogrammetPsykoterapi