Shervin Shahnavaz

Shervin Shahnavaz

Universitetsadjunkt
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF KCP PT/HU, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Medicine doktor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut
  Jag började arbeta som psykolog 1997 vid dåvarande sydvästra psykiatriska
  kliniken i Huddinge. Jag arbetade både inom den öppna och den slutna
  psykiatriska vården. Parallellt med detta började jag mitt engagemang i
  tandvården i liten utsträckning 1998 vid kliniken för medicinsk tandvård
  vid Huddinge sjukhus. Så småningom blev jag engagerad i utvecklings-och
  utbildningsfrågor inom psykiatrin och deltog som utbildare i klinikens
  KBT-kurser samt utvecklade kurser i transkulturell psykiatri för personal.
  Jag arbetade också med forskning kring ämnesområdet Migration och
  hälsa vid dåvarande Institutet för psykosocial medicin vid KI. Detta
  arbete resulterade bland annat till artikeln ”Understanding the Culturally
  Diverse in Psychiatry Rather than Being Culturally Competent”. Jag bedrev
  också utbildningar och kurser för tandvårdspersonal inom olika
  psykologiska frågor och publicerade 2012 boken ”Tandvårdspsykologi”
  vid Studentlitteratur. 2006 började jag arbeta med barn och ungdomar med
  tandvårdsrädsla vid Eastmaninstitutet. Detta arbete ledde 2011 till mina
  doktorandstudier vid Karolinska Institutet. Jag disputerade 2016 (länk till
  avhandlingen [1]) och började arbeta som universitetsadjunkt vid avdelningen
  för barn och ungdomstandvård vid institutionen för odontologi med
  kursansvar för kurserna "Att utvecklas till tandläkare 3 samt den valfria
  kursen Tandvårdspsykologi" parallellt med forskning kring psykologiska
  aspekter av barn och ungdomstandvård. Jag är bihandledare för två
  doktorander med fokus på internetbaserade psykologiska interventioner vid
  barn och ungdomstandvård samt kompetensfrågor bland personal kring
  bedömning och bemötande av tandvårdsrädsla hos vuxna. Oktober 2017
  började jag att arbeta som universitetsadjunkt på Kompetenscentrum för
  psykoterapi vid institutionen för klinisk neurovetenskap, där jag har
  ansvar för psykoterapikursen som ges inom ramen för ST-utbildningen för
  psykiatriker med barn och ungdomsinriktning. Jag arbetar också med att
  utveckla en PTSD-kurs för psykiatripersonal, vilket startar HT 2018.
  Parallellt med detta bedriver jag forskningsarbete kring psykoterapeutiska
  insatser för flyktingar som är ensamkommande barn och ungdomar samt
  undersöker behov av terapeutiska insatser för personal, familjer och andra
  stödpersoner runt ungdomarna.
  *Uppdrag inom KI: *Sedan 2020 har jag verkat som vice ordförande vid rådet
  för miljö och hållbar utveckling. I denna roll har jag bland annat varit
  aktiv för att initiera och färdigställa KI:s Klimatstrategi [2]och en
  handlingsplan [3]för miljö och klimat (2021-2024). Jag har också varit
  delaktig i att arrangera KI:s hållbarhetsdagar och andra
  utbildningsaktiviteter. Arbetet inom rådet, särskilt med KIs
  klimatstrategi.
  Shervin Shahnavaz har tilldelats forskningsbidrag och diplom för sitt
  forskningsprojekt Trygga barn i tandvården - forskning om psykologiska
  behandlingar för barn och ungdomar med tandvårdsrädsla. Länk. [4]
  [1] http://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/45319
  [2] http://default//medarbetare.ki.se/klimatstrategi-for-karolinska-institute
  [3] https://medarbetare.ki.se/handlingsplan-miljo-och-klimat-2021-2024
  [4] https://internwebben.ki.se/sv/majblommans-forskningsbidrag-till-shervin-shahnavaz

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Universitetsadjunkt, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2017-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, 2017
 • Master, Klinisk utbildning, Department of psychology, Stockholm University, 2016
 • Psykologexamen, Institutionen för psykology, Göteborgs universitet, 1996

Priser och utmärkelser

 • Majblomma diplom, Majblomman finansierar forskning om barns villkor, 2013

Handledare

 • Anahita Geranmayeh Orumieh, Internet based psychological interventions for migrants from Afghanistan and other Farsi-speaking countries, 2022
 • Youstina Demetry, Internet-based psychological interventions for Arabic speaking teenagers, young adults and parents, 2021

Uppdrag i kommitté

 • Vice ordförande, Rådet för miljö och hållbar utveckling ger råd till rektor angående KI:s miljö- och hållbarhetsarbete.Rådet för miljö och hållbar utveckling vid Karolinska Institutet, Karolinska Institute, https://medarbetare.ki.se/radet-for-miljo-och-hallbar-utveckling, 2020-

Utvärdering av avhandlingsarbete

 • Mariann Saanum Hauge, Opponent, Department of Pediatric Dentistry, Behavioral Science and Forensic Dentistry. Institute of Clinical, University of Oslo, 2023

Sakkunniggranskning för vetenskaplig tidskrift

 • Internet Interventions, Elsevier, Anonymous peer review, https://www.sciencedirect.com/journal/internet-interventions, 2024-2024
 • The Lancet regional health, Anonymous peer review, https://www.thelancet.com/journals/lanepe/home, 2023-2023
 • Internet Interventions, Elsevier, Anonymous peer review, https://www.sciencedirect.com/journal/internet-interventions, 2022-2022
 • Internet Interventions, Elsevier, Anonymous peer review, https://www.sciencedirect.com/journal/internet-interventions, 2021-2021
 • Nordic Psychology, Taylor & Francis, Anonymous peer review, https://www.tandfonline.com/journals/rnpy20, 2019-2019

Konferenser och events

 • Inbjuden föredragshållare, Den svenska beteedeterapeutiska föreningens årskongress, "KULTURELL ANPASSNING AV KBT" Med den ökade kulturella mångfalden i Sverige ökar behovet av att anpassa KBT till en befolkning med diversifierad bakgrund. I många fall är denna anpassning nödvändig för att minska hindren för psykologisk vård och göra KBT tillgänglig för fler människor i samhället och världen. Seminariet belyser olika strategier för att beakta och integrera kulturella och kontextuella faktorer både i den funktionella analysen och behandlingsprocessen, vilket kan öka patientens engagemang och följsamhet och förbättra resultatet av KBT., https://www.beteendeterapeutiska.org/arskongress-2024#!event/2024/3/9/klicka-h-228-r-f-246-r-att-k-246-pa-biljett-till-229-rskongressen-2024, CULTURAL ADAPTATION OF CBT, https://www.beteendeterapeutiska.org/presentationstexter2024, 2024
 • Deltagare, test, 2024
 • Ordförande, Dissertation Tove Wahlund, Excessive worry in adolescents and adults : development and evaluation of theory-driven treatments, Disputationsordförande, https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47012, 2020

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI

Audiovisuella medier

Nyheter från externa medier

 • TANDLÄKARTIDNINGEN. 2026
  KBT funkar mot tandvårdsfobi
  Janet S