Sven Alfonsson

Sven Alfonsson

Adjungerad Adjunkt | Docent
E-postadress: sven.alfonsson@ki.se
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF KCP PT/HU, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Psykolog, psykoterapeut, fil. doktor, docent.
  Lärare och forskare vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska
  Institutet.
  Efter att ha tagit examen från psykologprogrammet vid Uppsala universitet
  2006 arbetade jag som psykolog vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och fick
  min legitimation 2007. År 2008 påbörjade jag min forskarutbildning
  parallellt med mitt kliniska arbete i ett forskningsprojekt med fokus på
  patienter med ätstörningar och jag erhöll min doktorsexamen 2014. Under
  två år arbetade jag som psykolog och forskare vid institutionen för
  folkhälsa vid Uppsala universitet innan jag 2016 flyttade till Centrum för
  psykiatriforskning vid Karolinska Institutet och Region Stockholm. År 2018
  avslutade jag psykoterapeutprogrammet och fick min legitimation som
  psykoterapeut. Jag arbetar för närvarande som lärare och forskare med
  huvudansvar för det första året på psykoterapeutprogrammet. Min nuvarande
  forskning fokuserar på klinisk handledning och psykoterapeututbildning.
  Leg psykolog
  Leg psykoterapeut
  Doktor i klinisk psykologi, doktor i medicinsk vetenskap, docent

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning fokuserar på:
  1. Hur man mäter psykoterapikvalitet och sambanden med terapiresultat.
  2. Hur man mäter kvaliteten på klinisk handledning och sambanden med
  psykoterapeuters färdigheter.
  3. Hur man utbildar psykoterapeuter i kliniska färdigheter.
  4. Psykoterapeuters personliga och yrkesmässiga utveckling.
  Jag handleder för närvarande två doktorander: Simon Fagernäs vars
  forskningsprojekt fokuserar på färdighetsträning bland psykoterapeuter och
  Ida Mälarstig vars projekt fokuserar på implementering och utvärdering av
  behandling med ACRA inom låst institutionsvård.

Undervisning

 • Vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet är jag
  kurskoordinator, kursansvarig, examinator och lärare på
  psykoterapeutprogrammet. Detta innebär att jag undervisar i psykologiska
  behandlingar för depression och ångestsjukdomar, forskningsmetoder och
  ämnen som rör min egen forskning. Jag handleder också ett antal
  examensarbeten för masterstudenter.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2018-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Klinisk psykologi, Karolinska Institutet, 2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI