Om Kompetenscentrum för psykoterapi

Profile image

Tobias Lundgren

Sektionschef vårdutveckling, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut, Docent

Administrativa funktioner

Profile image

Joanna Bruzelius

Administrativ samordnare

Katarina Back

Teknisk administratör
Profile image

Lina Collsiöö

Kursadministratör BAS/VU/HU

Maria Jansson

Administratör BAS/VU samt PTP-programmet
Profile image

Sara Norring

Teknisk administratör
Profile image

Mariana Raneva Ivanova

Kursadministratör PT
Profile image

Sarah Thylén

Kursadministratör BUP
+46852482794

BAS/VU

Profile image

Johanna Linde

Teamledare BAS/VU, Doktorand, Lärare, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut
Profile image

Benjamin Bohman

Lärare, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut, Docent
Profile image

Markus Jansson-Fröjmark

Lärare, Leg Psykolog, Docent

Anna Lindström

Lärare, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut

Johan Lundin

Doktorand, Lärare, Leg Psykolog
Profile image

Gustaf Reinebo

Doktorand, Lärare, Leg Psykolog
Profile image

Rikard Sunnhed

Lärare, Fil. Dr, Leg. psykolog

BUP

Profile image

Marianne Bonnert

Teamledare BUP, Leg Psykolog, Med. Dr

Josefin Ahlqvist

Lärare, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut
Profile image

Maria Helander

Lärare, Leg Psykolog, Med. Dr
Profile image

Emma Högberg Ragnarsson

Doktorand, Lärare, Leg Psykolog
Profile image

Lotta Reuterskiöld

Lärare, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut, Fil. Dr

MIQA-gruppen

Helena Lindqvist

Teamledare, Med. Dr
Profile image

Nina Lindroos

Administratör

Jenny Rydell

Lärare
+46852483240

Psykoterapeutprogrammet/HU

Profile image

Hanna Sahlin

Teamledare PT/HU, Studierektor, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut, Med. Dr
Profile image

Sven Alfonsson

Lärare, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut, Med. Dr, Fil. Dr
Profile image

Maria Beckman

Lärare, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut, Med. Dr
Profile image

Pernilla Juth

Lärare, Med. Dr

Ingrid Landin

Lärare, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut
Profile image

Cornelia Larsson

Doktorand, Lärare, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut
Profile image

Annika Lindgren

Lärare, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut, Med. Dr

Maria Del Mar Herrero

VFU-samordnare, Lärare, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut
Profile image

Fredrik Santoft

Lärare, Leg Psykolog, Med. Dr
Profile image

Shervin Shahnavaz

Lärare, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut, Med. Dr
Profile image

Åsa Spännargård

Lärare, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut

Övriga

Profile image

Gerhard Andersson

Leg Psykolog, Professor

Farzaneh Badinlou

Post doc, Fil. Dr, Med. Dr
Profile image

Hillevi Bergvall

Doktorand, PTP-Studierektor, Leg Psykolog
Profile image

Simon Fagernäs

Doktorand, Leg Psykolog

David Forsström

Post doc, Leg Psykolog, Fil. Dr
Profile image

Martina Gumpert

Doktorand, Leg Psykolog
Profile image

Ida Mälarstig

Doktorand, Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Specialist i psykologisk behandling/psykoterapi

KCPs historia

Psykoterapeututbildningen vid Karolinska Institutet var en av landets första psykoterapeututbildningar och den har allt sedan start präglats av en hög klinisk förankring. Detta har framför allt möjliggjorts genom ett nära samarbete med olika delar av den psykiatriska vården inom Stockholms läns lansting. Vid de återkommande nationella kvalitetsgranskningarna som tillsynsmyndigheten utfört har KI:s psykoterapeutprogram alltid utmärkt sig som ett av landets bästa psykoterapeututbildningar. Den stora betoningen på klinisk undervisning har haft stor del i detta. Att institutionen under sina första tio år hade sina lokaler på psykiatrisk polikliniken S:t Görans sjukhus kan ses som ett uttryck för denna förankring. I enlighet med den statliga utredningen om psykoterapiutbildning startades här så kallad steg 1-utbildning 1978, och ett par år senare steg2-utbildning. Steg 2-utbildningen omformades sedermera till ett psykoterapeutprogram.

Utbildningen har sedan starten, förutom de teoretiska momenten, innehållit både psykoterapihandledning och klinisk teamundervisning. Redan tidigt inleddes ett samarbete med Stockholms läns landstings Mentalvårdsbyrå (sedermera SLL:s Psykoterapiinstitut) på Södermalm. Halva utbildningsomgångens studenter hade sitt kliniska arbete och sin kliniska undervisning på S:t Göran och andra halvan på Mentalvårdsbyrån.

1988 flyttade utbildningen till nya lokaler på Stadshagsgården (S:t Göransgatan 126) intill S:t Görans sjukhus där två plan disponerades. För de studenter som hade sitt kliniska arbete där öppnade en studentmottagning där patienter kunde söka psykoterapi.

1994 flyttade Institutionen som helhet till Psykoterapiinstitutet på Söder (Björngårdsgatan 25) och all undervisning, så väl klinisk som teoretisk, förlades därmed också dit. I samband med detta lade landstinget ner sin egen legitimationsgrundande steg-2 utbildning, vilken bedrivits på Psykoterapiinstitutet sedan 1970. Många erfarenheter från landstingets utbildning togs dock till vara. Ett sådant exempel är att teoriundervisningen på KI:s program nu blev PBL-baserat, vilket fortfarande präglar KI:s psykoterapeutprogram.

I och med samlokaliseringen till Psykoterapiinstitutet ökade också utbildningens forskningsanknytning då studenterna förutom den forskning som bedrevs på institutionen på KI även fick del av den forskning som bedrevs på Psykoterapiinstitutet. De samverkande institutionerna gav under flera år ut en gemensam rapporterserie ”Psykoterapi: Forskning och utveckling”.

KI:s psykoterapeutprogram hade fram till 2007 enbart en psykodynamisk inriktning. Under några kursomgångar erbjöds kognitiv/kognitiv beteendeterapeutisk och psykodynamisk inriktning parallellt. Sedan 2009 har utbildningen en kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Detta år lades verksamheten vid Psykoterapiinstitutet ner och psykoterapeutprogrammet flyttade till nya lokaler i Liljeholmen. Detta innebar att samarbetsrelationer med nya psykiatriska enheter inom Stockholmsområdet byggdes upp samtidigt som utbildningens innehåll reviderades. Under senare år har också en ny forskningsverksamhet byggts upp inom ramen för Centrum för psykiatriforskning (CPF).

SN
Innehållsgranskare:
Sara Norring
2024-02-28