Students

Kompetenscentrum för psykoterapi

Kompetenscentrum för psykoterapi har som uppdrag att genom samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm tillgodose behovet av utbildning inom psykoterapi på olika nivåer. Vi bedriver även forskning och kvalitetssäkring inom psykoterapi.

Foto: Camilla Svensk