Kvalitetssäkring vid KCP

På KCP arbetar vi med kvalitetssäkring på flera olika sätt, utöver sedvanliga metoder som kursutvärderingar och kvalitetsrapporter. Flera projekt fokuserar på kvalitetssäkring av psykoterapeutisk utbildning, bl.a. psykoterapihandledning och kompetensutveckling i kognitiv beteendeterapi (KBT) hos psykoterapistudenter och betydelsen av deras metakognitiva förmåga. Andra projekt fokuserar på kvalitetssäkring inom psykiatriska verksamheter, bl.a. terapeuters kompetens i och följsamhet till KBT och samband med behandlingsresultat hos deras patienter. MIQA-gruppen på KCP arbetar med kvalitetssäkring av motiverande samtal inom olika verksamheter.

Kontakt: benjamin.bohman@ki.se

 

SN
Innehållsgranskare:
Sara Norring
2024-04-16