Utbildning vid KCP

Våra utbildningar fungerar som kompetensutveckling för personal inom region, kommun och företag, företrädesvis inom psykisk ohälsa.

SN
Innehållsgranskare:
Sara Norring
2023-10-06