Maria Helander

Maria Helander

Adjungerad Adjunkt
E-postadress: maria.helander@ki.se
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF KCP BUP, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad psykolog och har arbetat länge som klinisk psykolog inom
  Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm. Jag disputerade 2021 på
  sektionen för psykologi med en avhandling som handlade om behandling för
  barn med trotssyndrom. Jag är nu anställd på Kompetenscentrum för
  psykiatri och arbetar med utbildningar riktade till Barn- och
  ungdomspsykiatri.
  Psykologutbildning Umeå Universitet 1990 - 1995
  Medicine doktor 2021

Forskningsbeskrivning

 • Mitt doktorandprojekt handlade om behandling för barn med utagerande
  beteendeproblem. Jag har undersökt effekten av KBT i grupp för barn som
  fokuserar på ilskekontrolls- och problemlösningsträning. I vår studie
  har vi jämfört effekten av att lägga till en barnbehandling i grupp -
  Coping Power Program - till föräldraträningsprogrammet KOMET och
  jämfört detta med KOMET enbart.
  Jag har också gjort en metastudie där vi tittade på hur pass effektiva
  föräldraträningsprogram är i behandlingen av kliniska nivåer av
  beteendeproblem/trotssyndrom
  *Publikationer:*
  The effect of adding Coping Power Program-Sweden to Parent Management
  Training-effects and moderators in a randomized controlled trial. [1]
  Helander M, Lochman J, Högström J, Ljótsson B, Hellner C, Enebrink P
  /Behav Res Ther 2018 04
 • 103():43-52
  /https://doi.org/10.1016/j.brat.2018.02.001
  Adding the Coping Power Programme to parent management training: the
  cost-effectiveness of stacking interventions for children with disruptive
  behaviour disorders. [2]
  Nystrand C, Helander M, Enebrink P, Feldman I, Sampaio F
  /Eur Child Adolesc Psychiatry 2020 Sep
 • ():/
  https://doi.org/10.1007/s00787-020-01638-w
  Parent Management Training Combined with Group-CBT Compared to Parent
  Management Training Only for Oppositional Defiant Disorder Symptoms: 2-Year
  Follow-Up of a Randomized Controlled Trial. [3]
  Helander, M., Enebrink, P., Hellner, C. /et al./ /Child Psychiatry Hum
  Dev/ (2022). https://doi.org/10.1007/s10578-021-01306-3
  The Efficacy of Parent Management Training With or Without Involving the
  Child in the Treatment Among Children with Clinical Levels of Disruptive
  Behavior: A Meta-analysis. [4]
  Helander,
  M., Asperholm, M., Wetterborg, D., Öst, L. G., Hellner, C., Herlitz, A., &

 • Enebrink, P. (2022). /Child Psychiatry &
 • Human Development/, 1-18.
  https://doi.org/10.1007/s10578-022-01367-y
  [1] https://doi.org/10.1016/j.brat.2018.02.001
  [2] 32924086
  [3] https://doi.org/10.1016/j.brat.2018.02.001
  [4] https://link.springer.com/article/10.1007/s10578-022-01367-y

Undervisning

 • Jag föreläser regelbundet om barn med beteendeproblem för
  psykologstudenter och BUP personal.
  Föreläsningar på psykologutbildningen på Karolinska Institutet och
  Stockholms Universitet
  Föreläsningar på Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi
  Jag utbildar i riskbedömningsinstrumentet EARL- Early Assessment Risk List.
  EARL är ett strukturerat beslutsstöd i utredningar och bedömningar av barn
  under 12 år med risk för att utveckla ett antisocialt beteende

Artiklar

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI