Ida Mälarstig

Ida Mälarstig

Doktorand
E-postadress: ida.malarstig@ki.se
Telefon: +46852483420
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Lundgren, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Psykolog/doktorand med fokus på att utforma och utvärdera psykologisk
  behandling för ungdomar med substansbruk och kriminellt beteende i
  institutionsvård.

  Min forskning är inriktad på hur psykologisk behandling för ungdomar med
  omfattande substansbruk och kriminellt beteende, oftast ungdomar involverade
  i kriminella nätverk, kan utformas för att vara effektiv även i
  institutionsvård.

  I linje med min pågående forskning har jag ett starkt intresse för hur
  psykologisk behandling kan utvecklas mot att bli mer tillgängligt för andra
  utsatta grupper. Jag är styrelseledamot i Nätverket för Global psykisk
  hälsa, en organisation som syftar till att sprida kunskap, underlätta
  samarbete och förbättra Sveriges arbete inom området psykisk hälsa,
  lokalt och globalt.

  Innan jag påbörjade mina doktorandstudier arbetade jag på en psykiatrisk
  klinik för flyktingar och asylsökande, inriktad på behandling av
  posttraumatiskt stressyndrom med traumafokuserad KBT, särskilt Prolonged
  Exposure och Narrativ Exponeringsterapi. År 2021 skrev jag en rapport om
  tolkförmedlad psykologisk behandling av posttraumatiskt stressyndrom, i
  samarbete med Stockholms universitet och Centrum för psykiatriforskning vid
  KI, finansierat av Region Stockholm. Tidigare i min karriär har jag arbetat
  med psykologisk behandling av depression, ångest och sömnstörningar med
  hjälp av Acceptance and Commitment Therapy, med ett särskilt intresse för
  Relational Frame Theory.

  Jag avslutade utbildningen till Specialist i klinisk psykologi och leg.
  psykoterapeut vid Stockholms universitet våren 2022.

  Min huvudhandledare är Sven Alfonsson. Tobias Lundgren och Hanna Sahlin vid
  Karolinska institutet, Centrum för psykiatriforskning, och Mårten Tyrberg
  vid Uppsala universitet är mina bihandledare.

  Specialist i psykologisk behandling och psykoterapeut, Stockholms
  universitet, 2018-2022.

  Psykologexamen, Stockholms universitet, 2008-2013.

Forskningsbeskrivning

 • Projektledare och doktorand i ett forskningsprojekt om att utvärdera och
  anpassa en behandling, Adolescent Community Reinforcement Approach, A-CRA,
  till obligatorisk institutionsvård för ungdomar med kriminellt beteende och
  substansbruk. Studierna i min avhandling är:
  1) En randomiserad pilotstudie för att utvärdera genomförbarheten av
  studieprotokollet.
  2) En randomiserad, kontrollerad multicenterstudie för att utvärdera
  behandlingseffekterna av A-CRA i obligatorisk institutionsvård.
  3) Två intervjustudier för att undersöka erfarenheterna hos rådgivare och
  ungdomar som genomför och genomgår A-CRA i obligatorisk institutionsvård.
  4) En registerstudie för att utvärdera de långsiktiga effekterna av A-CRA.
  Publikationer:
  Mälarstig, I., Tyrberg. M, Lundgren, T. &
 • Alfonsson, S. (2023). Experiences
  of conducting a substance use disorder treatment, A-CRA, in compulsory
  institutional care for youth – The challenge of promoting openness in a
  closed, temporary setting, /Children and Youth Services Review, Volume /148.
  https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106850.
  Mälarstig, I., Ramnerö, J., Bergström, J. (2021). /Tolkförmedlad
  psykologisk behandling av posttraumatiskt stressyndrom./ Stockholms
  universitet, Psykologiska institutionen.

Undervisning

 • Jag har återkommande undervisningsuppdrag i PTSD, Narrativ
  exponeringsterapi, tolkförmedlad behandling, traumafokuserad KBT, Adolescent
  Community Reinforcement Approach, komplexa fall och Acceptance and Commitment
  therapy på Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet och för
  vårdpersonal. Vidare är jag bihandledare för psykologer som skriver sin
  specialistexamensuppsats.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI