Hillevi Bergvall

Hillevi Bergvall

Doktorand
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Lundgren Bohman, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är legitimerad psykolog, med examen från Stockholms universitet 2009. Jag har flera års erfarenhet från psykiatrisk vård av depression och ångestsyndrom samt har varit delaktig i grundandet av en psykiatrisk mottagning. Som studierektor för den praktiska tjänstgöringen för psykologer (PTP) i Region Stockholm är jag delaktig i utbildningen av 170 PTP-psykologer och deras handledare årligen. Samtidigt doktorerar jag vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid KI. Jag arbetar vid Kompetenscentrum för psykoterapi, vid Centrum för psykiatriforskning som är en del av både KI och Region Stockholm.

Forskningsbeskrivning

  • Mitt doktorandprojekt fokuserar på kvalitet i kognitiv beteendeterapi (KBT) för vuxna med depression, ångest, tvång och posttraumatisk stress. Levereras KBT inom reguljär psykiatrisk vård enligt evidensbaserade riktlinjer? Är terapeuter följsamma, kompetenta och är det kopplat till patienters utfall? Vilka tekniker och procedurer uppger patienter att deras terapi har innehållit? Ökar kompetens i KBT med utbildning?

    Tidigare forskning inkluderar en randomiserad kontrollerad studie av Acceptance and Commitment Therapy vid stress hos socialsekreterare, samt en observationsstudie av psykologers praktiska tjänstgöring under pandemin.

Undervisning

  • Jag undervisar inom professionell utveckling för psykologer, träning i psykoterapi, klinisk handledning, bedömning och psykiatrisk utredning, kognitiv beteendeterapi, och kvalitetssäkring av hälso- och sjukvård. Övergripande studierektor för den praktiska tjänstgöringen för psykologer, PTP, i Region Stockholm sedan 2016.

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI