Maria Beckman

Maria Beckman

Adjungerad Adjunkt
E-postadress: maria.beckman@ki.se
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF KCP PT/HU, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Doktor i medicinsk vetenskap, legitimerad psykolog och psykoterapeut,
  specialist i klinisk psykologi. Efter kliniskt arbete under ett antal år
  arbetar jag nu som adjungerad adjunkt och forskare på Kompetenscentrum för
  psykoterapi, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk
  neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

 • Utbildnings- och handledningsforskning inom området evidensbaserad
  psykoterapi (KCP-UF [1]), samt processforskning om behandlares verbala
  beteenden (tekniska och relationella färdigheter) och patienters verbala
  (in-session) beteenden och utfall på MIQA [2]. Jag ansvarar även för den
  terapeutiska komponenten av psykedeliskassisterad psykoterapi i ett
  pågående projekt för depression (PSIPET [3]) och i ett nystartat projekt
  för cancerrelaterad depression (CAPSI [4]). Tillsammans med en dansk och en
  norsk forskare leder jag även ett samnordiskt projekt inom området (NNPS
  [5]).
  [1] https://ki.se/cns/utbildningsforskning-pa-kcp-kcp-uf
  [2] https://www.miqagruppen.org
  [3] https://ki.se/cns/psipet-effekten-av-psilocybin-pa-depressionssymptom-och-synaptisk-densitet
  [4] https://ki.se/cns/capsi
  [5] https://ki.se/cns/the-nordic-network-for-psychedelic-science

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2020-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2018
 • Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2006

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI