Hanna Sahlin

Hanna Sahlin

Adjungerad Adjunkt
E-postadress: hanna.sahlin@ki.se
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF KCP PT/HU, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är Med dr, legitimerad psykolog, leg psykoterapeut (KBT) och specialist
  i klinisk psykologi. Arbetar som studierektor vid Karolinska Institutets
  psykoterapeutprogram och handledarutbildning.
  2013-2018: Forskarutbildning, Institiutionen för klinisk
  neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm
  2012-2015: Nationella forskarskolan inom klinisk psykiatri. Karolinska
  Institutet, Stockholm.
  2013: Specialist i klinisk psykologi, Sveriges Psykologförbund.
  2010: Legitimerad psykoterapeut, Kognitiv beteendeterapi, Stockholms
  Universitet, Institutionen för psykologi.
  2003: Legitimerad psykolog, Socialstyrelsen
  2001. Master i psykologi, Psykologprogrammet. Uppsala Universitet,
  Institutionen för psykologi.

Forskningsbeskrivning

 • Mitt avhandlingsarbete "Deliberate self-harm – characteristics, clinical
  correlates and interventions", fokuserade på självskadebeteende som ett
  fenomen både "inom" och "utom" borderline personlighetssyndrom. I min
  avhandling rymdes tvärsnittsstudier, registerstudier och
  behandlingsstudier. De ingående behandlingsstudierna fokuserade på
  implementering av nya känsloregleringsbehandlingar för vuxna individer med
  självskadebeteende.
  Gör post-dok studier i Viktor Kaldos forskargrupp, där jag studerar den
  känsloreglerande effekten av att benämna
  känslor: https://ki.se/cns/emotionsreglering
  I min aktuella forskning är jag främst inriktad på emotionsreglering,
  självskadebeteende och borderline/emotionellt
  instabilt personlighetssyndrom.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2018-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI