Hanna Sahlin

Hanna Sahlin

Adjungerad Adjunkt
E-postadress: hanna.sahlin@ki.se
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF KCP PT/HU, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är Med dr, legitimerad psykolog, leg psykoterapeut (KBT) och specialist i klinisk psykologi. Arbetar som studierektor vid Karolinska Institutets psykoterapeutprogram och handledarutbildning. 2013-2018: Forskarutbildning, Institiutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm 2012-2015: Nationella forskarskolan inom klinisk psykiatri. Karolinska Institutet, Stockholm. 2013: Specialist i klinisk psykologi, Sveriges Psykologförbund. 2010: Legitimerad psykoterapeut, Kognitiv beteendeterapi, Stockholms Universitet, Institutionen för psykologi. 2003: Legitimerad psykolog, Socialstyrelsen 2001. Master i psykologi, Psykologprogrammet. Uppsala Universitet, Institutionen för psykologi.

Forskningsbeskrivning

  • Mitt avhandlingsarbete "Deliberate self-harm – characteristics, clinical correlates and interventions", fokuserade på självskadebeteende som ett fenomen både "inom" och "utom" borderline personlighetssyndrom. I min avhandling rymdes tvärsnittsstudier, registerstudier och behandlingsstudier. De ingående behandlingsstudierna fokuserade på implementering av nya känsloregleringsbehandlingar för vuxna individer med självskadebeteende. Gör post-dok studier i Viktor Kaldos forskargrupp, där jag studerar den känsloreglerande effekten av att benämna känslor: https://ki.se/cns/emotionsreglering I min aktuella forskning är jag främst inriktad på emotionsreglering, självskadebeteende och borderline/emotionellt instabilt personlighetssyndrom.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Adjungerad Adjunkt, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2018-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI