Benjamin Bohman

Benjamin Bohman

Adjungerad Lektor | Docent
E-postadress: benjamin.bohman@ki.se
Telefon: 072-244 49 00
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Lundgren Bohman, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är adjungerad lektor och docent i klinisk psykologi, leg psykolog och leg psykoterapeut. Jag är verksam som lärare och forskare vid Centrum för psykiatriforskning, en samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. Jag undervisar på flera utbildningsprogram och kurser, bland annat psykoterapeutprogrammet, specialistutbildningen för psykologer i vuxenpsykiatri samt i kognitiv beteendeterapi för ST-läkare i psykiatri. Min forskning fokuserar på kognitiv beteendeterapi för olika psykiatriska syndrom samt kvalitetssäkring av psykologisk behandling och psykiatrisk verksamhet inom klinisk rutinvård. Jag driver flera forskningsprojekt som involverar doktorander och postdoktorer.

  2023. Adjungerad lektor i klinisk psykologi, Karolinska Institutet.
  2022. Teamledare: kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring av psykologisk behandling.
  2021. Docent i klinisk psykologi, Karolinska Institutet.
  2019. Legitimation som psykoterapeut, Socialstyrelsen.
  2013-2014. Postdoktor, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för psykologi.
  2013. Medicine doktor, Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa.
  2007. Legitimation som psykolog, Socialstyrelsen.

  Teammedlemmar

  Hillevi Bergvall, doktorand

  Benjamin Bohman, teamledare

  Samir El Alaoui, postdoktor

  Nathalie Petersén, doktorand

  Fredrik Santoft, postdoktor

  Elinor Eskilsson Strålin, doktorand

Forskningsbeskrivning

 • Pågående forskningsprojekt

  Projekt 1. Transdiagnostisk metakognitiv terapi versus diagnosspecifik kognitiv beteendeterapi för ångestsyndrom
  I samarbete med Region Stockholm. Finansierat av ALF Medicin.

  Projekt 2. Rutinmässig monitorering av utfall i depressionsbehandling inom psykiatrisk vård

  Projekt 3. Transdiagnostisk versus diagnosspecifik kognitiv beteendeterapi för ångeststörningar
  I samarbete med Region Stockholm och WeMind Psykiatri. Finansierat av Söderström-Königska sjukhemmet och Thuringstiftelsen.

  Projekt 4. Kognitiv beteendeterapi i gruppformat för ADHD huvudsakligen ouppmärksam form
  I samarbete med Capio Psykiatri, Region Stockholm och WeMind Psykiatri. Finansierat av Fonden för psykisk hälsa, Jane och Dan Olssons stiftelse, Längmanska kulturfonden, Magnus Bergvalls stiftelse, Stiftelsen Professor Bror Gadelius minnesfond, Söderström-Königska sjukhemmet och Thuringstiftelsen.

  Projekt 5. Kvalitetssäkring av kognitiv beteendeterapi: studenters kompetensutveckling, terapeuters kompetens och följsamhet samt behandlingsutfall hos patienter
  I samarbete med Aleris Psykiatri, Capio Psykiatri, Prima Barn- och vuxenpsykiatri, Region Stockholm, Stockholms universitet, Tiohundra och WeMind Psykiatri. Finansierat av Karolinska Institutet och Thuringstiftelsen.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Lektor, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Docent, Klinisk psykologi, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI